Çocuğun mama parasını Devlet karşılar mı?

24/07/2009 00:22:00
Yazdır

Soru

3 haftalık doğum yapmış eşimin sütü olmadığından mama kullanmak zorundayız. Mama parasını almam mümkün mü? (16 yıllık memurum) mümkünse ne hangi işlemleri yapmak zorundayım. Bilgilendirmenizi rica ederim. Saygılarımla........

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mülga 209 uncu maddesi, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesine 5234 sayılı Kanunla eklenen (p) ve (r) bentleri, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ile kapsama dahil kişilerin tedavi yardımı sağlanmasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca 23 Ekim 2008 tarih ve 27033 sayılı Resmi Hazete'de 6 sıra sayılı "Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği" yayımlanarak yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır.

İlgili tebliğ için tıklayınız.

Anılan Tebliğin "12.7.16. Metabolik Hastalıklar ile Enzim Bozukluğu Hastalıkları" başlıklı bölümünde "a) Çocuk mamaları, gıda olması nedeniyle listeye dahil edilmemiştir. Ancak, doğuştan metabolik hastalığı, enzim bozukluğu olan ve kistik fibrozisli hastalar için tedavi edici içerikli olanlar ile malabsorbsiyona neden olan bir hastalığı olan hastaların ve iki yaşına kadar inek sütü alerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel mamalar, sağlık kurulu raporu alınması (öncelikle pediatrik veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma uzman hekimi tarafından, onların yokluğunda çocuk hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimleri tarafından çıkarılmış rapor) koşuluyla tüm hekimler tarafından yazılabilir. Fenil ketonüri hastalarında da glutensiz un ayda maksimum 5 kg'a kadar ödenecektir.
b) Çölyak hastalığında; özel formüllü un ve özel formüllü un içeren ürünler çocuk veya erişkin gastroenteroloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak, 15 yaşın altında olan hastalarda bir aylık 2 kg'ı mamul (makarna), 250 gramı (çikolata, gofret vb) olmak üzere toplamda en fazla 5kg 250 gram olacak şekilde verilecektir. 15 yaş ve üzerinde olan hastalara bir aylık 2 kg mamul olmak üzere toplamda en fazla 5 kg olacak şekilde verilecektir. Sağlık kurulu raporunda bir aylık en fazla kullanım miktarı ve kullanım süresinin un ve ürün olarak ayrı ayrı belirtilmesi zorunludur. Bu ürünler en fazla üçer aylık dozlar halinde, sağlık kurulu raporunda belirtilen kullanım süresi ve miktarlara uygun olarak tüm hekimlerce reçeteye yazılabilecek ve unun 1kg'ı için ödenecek azami tutar 5 YTL'yi geçmeyecektir. Bu ürünlerin bedeli katkı payı alınmaksızın kurumlarca karşılanacaktır."
hükümleri yer almaktadır.

Çocuk mamalarının gıda olması nedeniyle yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca; mama paraları ödenmemektedir. Ancak yukarıda yer verilen hastalıklar nedeniyle çocukların kullanması gereken mamaların ise ücretleri belirtilen usullerde ödenebilmektedir.

Bu soru 58,713 defa okundu. 20 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?