AÖF mezunu 2 yıllık tıbbi sekreterin ek göstergesi kaçtır?

01/02/2010 14:47:00
Yazdır

Soru

Kardeşim Sağlık Bakanlığında 2 yıllık tıbbi sekreter olarak çalışmakta iken 4 yıllık açıköğretim fakültesi işletme bölümünü bitirdi. Ek gösterge cetvelinde diğer lisansiyerlere uygulanan ek göstergeden mi yoksa 2 yıllık önlisans mezunu ek göstergedenmi faydalanması gerekir? Bilgilendirirseniz seviniriz.

Cevap

657 sayılı Devlet memurları Kanunun 43 maddesinin (B) bendinin 1 inci fıkrasında "Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir."hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca Kanuna ekli 1 sayılı ek gösterge cetvelinin III? Sağlık Hizmetleri Sınıfı bölümünde ek göstergeler tespit edilmiştir.

I SAYILI CETVEL HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER

ÜNVANI Derece 1/1/1994?den İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler 1/1/1995?den İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler

III? SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI

a) Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı, Biyolog, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlar

b) Diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri

c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan;
1. Yüksek öğrenim görenler
2. Diğerleri

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 3200 2600 1900 1450 1100 950 850 750 1900 1350 1000 900 800 700 450 400 3600 3000 2200 1600 1300 1150 950 850 3000 2200 1600 1500 1200 1100 900 800 2200 1600 1100 800 1500 1100 800 650

Yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde; cetvelde yer alan sağlık alanında bir lisans programını bitirmemeniz sebebiyle cetvelin ?c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan? bölümünün ?1. Yüksek öğrenim görenler? için belirlenmiş olan ek göstergelerden, kardeşinizin derecesi kaçıncı derece ise o derecenin ek göstergesinden faydalanması gerekmektedir.

Daha önce sağlık alanında 2 yıllık ön lisans mezunu ebe-hemşire olarak çalışmakta olan ve bilahere Açık Öğretim Fakültesin işletme bölümünden lisans diploması almaya hak kazanan devlet memurunun ek göstergesinde değişiklik olmamaktadır.

Bu soru 21,007 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?