1999'dan önce SSK'lı hizmeti olan, 2007 yılında memur olan kişi ne zaman emekli olur?

11/03/2010 02:17:00
Yazdır

Soru

Ne Zaman Emekli Olurum?
29.12.1973 doğumluyum.
01.09.1992-01.12.2006 tarihleri arasında 4024 gün SSK prim günüm vardı.
15.01.2007 tarihinden bu yana teknik hizmetler sınıfında (tekniker olarak) 657 devlet memuruyum.
2 yıllık y. okul mezunuyum.
Özel sektördeki çalışma süremin 9 yıl 2 ay 8 gününü belgeleyebildim.
kazanılmış hak aylık derecesine 3/4 ü olan 6 yıl 10 ay 21 gün sayıldı.
Ne zaman emekli olurum.

Cevap

08.09.1999 TARİHİNDEN ÖNCE DEVLET MEMURLUĞU HİZMETİ OLMAYAN, ANCAK SSK VEYA BAĞ-KUR HİZMETİ OLANLARDAN 08.09.1999 TARİHİNDEN SONRA DEVLET MEMURU OLANLAR 5434 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 205 İNCİ MADDESİNE GÖRE EMEKLİLİK ŞARTLARINA TABİ OLACAKLARINI DEĞERLENDİRMEKTEYİZ.

2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun;

3 üncü maddesinde hizmet süresinin tanımı, kurumlara emeklilik keseneği veya malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenmiş süreler olarak,

6 ncı maddesinde sigortalılık süresinin başlangıcı olarak Kurumlardan herhangi birine ilk defa sigortalı olunan tarih, sigortalılık süresinin başlama tarihi olarak,

yapılmıştır.

5434 sayılı Kanunun 8.9.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanunla değiştirilen 39 uncu maddesi hükmü ile de 08.09.1999 tarihinden sonra devlet memuriyetine girenlerden kadın iştirakçilerin 58, erkek iştirakçilerin 60 yaşlarını ve 25 hizmet yıllarını doldurmaları halinde emekli olabileceklerinin ifade edildiğini görmekteyiz.

5434 sayılı Kanuna 4447 sayılı Kanunla eklenen, daha sonra 23.05.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4759 sayılı Kanunla değiştirilen geçici 205 inci maddesi ile de geçiş süresi öngörülerek, kişilerin 4759 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 23.05.2002 tarihi itibariyle (14.06.2002) toplam hizmet süreleri esas alınarak yapılacak hesaplama ile kadınların 20, erkeklerin 25 hizmet yıllarını tamamlamaları şartı ile emekli olabilecekleri yaşın tespit edilmesine yönelik hüküm yer almıştır.

Bu hükümler birlikte irdelendiğinde, kişilerin 8.9.1999 tarihinden önce bir sigortalılık hallerinin bulunması ve bu sürelerde ilgili mevzuata göre prim ödeyerek hizmetlerinin olması halinde, 2829 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi olacakları-emekli olacakları- yaşın ortaya çıkmasında 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddenin dikkate alınması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

NOT; 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu 2008 yılı ekim ayı başından itibaren yürürlüktedir. bu kanun hükmü, 2008 yılı ekim ayı başından sonra ilk defa devlet memuru olarak göreve girenler hakkında uygulanmakta olduğundan, bu tarihten önce devlet memurluğu görevine girenler hakkında 5434 sayılı t.c.emekli sandığı kanunu hükümlerine göre hesaplamaların yapılması gerekmektedir.

5434 sayılı Kanunun Geçici 205 inci maddesi aşağıdaki şekildedir.

?Geçici Madde 205 ? (Ek: 25/8/1999 - 4447/26 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;
Kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.
a) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 2 yıldan az kalan iştirakçilerden kadın ise 38, erkek ise 43 yaşını,
(Ek ibare: 23/5/2002-4759/5 md.) 23.5.2002 tarihinde;
b) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini dolduranlar ile doldurmaya; 2 tam yıl veya daha az kalan iştirakçilerden kadın ise 40, erkek ise 44 yaşını,
c) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 2 tam yıldan fazla, 3 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 41, 2 tam yıldan fazla, 3 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 45 yaşını,
d) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 3 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 42, 3 yıl 6 aydan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 46 yaşını,
e) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 4 tam yıldan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 43, 5 yıldan fazla, 6 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 47 yaşını,
f) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 5 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 44, 6 yıl 6 aydan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 48 yaşını,
g) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 6 tam yıldan fazla, 7 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 45, 8 yıldan fazla, 9 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 49 yaşını,
h) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 7 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 46, 9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 50 yaşını,
i) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 8 tam yıldan fazla, 9 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 47, 11 yıldan fazla, 12 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 51 yaşını,
j) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 9 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 48, 12 yıl 6 aydan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 52 yaşını,
k) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 10 tam yıldan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 49, 14 yıldan fazla, 15 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 53 yaşını,
l) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 11 tam yıldan fazla, 12 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 50, 15 yıl 6 aydan fazla, 17 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 54 yaşını,
m) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 12 tam yıldan fazla, 13 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 51, 17 yıldan fazla, 18 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 55 yaşını,
n) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 13 tam yıldan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 52, 18 yıl 6 aydan fazla, 20 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 56 yaşını,
o) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 14 tam yıldan fazla, 15 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 53, 20 yıldan fazla, 21 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 57 yaşını,
p) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 15 tam yıldan fazla, 16 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 54, 21 yıl 6 aydan fazla, 22 tam yıl kalan erkek iştirakçiler 58 yaşını,
r) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 16 tam yıldan fazla, 17 tam yıl kalan kadın iştirakçiler 55 yaşını,
Doldurmaları ve kadın iştirakçinin 20, erkek iştirakçinin 25 fiilî hizmet süresini tamamlamaları halinde istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.
(Değişik: 23/5/2002-4759/5 md.) 39 uncu maddenin (e) ve (f) fıkraları kapsamına girenlere 25 fiilî hizmet yılını ve yukarıdaki yaşları doldurmaları halinde emekli aylığı bağlanır.
(Değişik: 23/5/2002-4759/5 md.) 32 inci madde gereğince fiilî hizmet sürelerine zam yapılanların bu maddede belirtilen yaş hadlerinden, hizmetlerine eklenen fiilî hizmet süresi zammı kadar indirim yapılır.?

Buna göre sizin durumunuz ile ilgili hesaplama aşağıda yapılmıştır.

"29.12.1973 doğumluyum. 01.09.1992-01.12.2006 tarihleri arasında 4024 gün SSK prim günüm vardı. 15.01.2007 tarihinden bu yana teknik hizmetler sınıfında (tekniker olarak) 657 devlet memuruyum. 2 yıllık y. okul mezunuyum. Özel sektördeki çalışma süremin 9 yıl 2 ay 8 gününü belgeleyebildim. kazanılmış hak aylık derecesine 3/4 ü olan 6 yıl 10 ay 21 gün sayıldı."

5434 sayılı Kanunun geçici 205. madde hükmü 23.5.2002 tarihinden itibaren yürürlükte olan bir madde metnidir. Bu tarihe kadar sigortalı süreniz aralıksız olarak 9 yıl 9 ay 14 gün olarak alınmıştır. 9 yıl 9 ay 14 gün hizmetinize göre 25 yılı doldurmanız için çalışmanız gereken süre 15 yıl 2 ay 16 gün olacaktır.

5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesinde, yaş gruplarının yer aldığı ( k ) bendine tabi olacağınız ve 53 yaşınızı doldurmanız gerekecektir.

29.12.1973 doğumunuza göre 53 yaşınızı 29.12.2016 tarihinde doldurmaktasınız. Bu tarihteki hizmet süreniz ise 21 yıl 2 ay 4 gün olarak hesaplanmıştır.

25 HİZMET YILINIZI, YAŞINIZDAN SONRA TAMAMLAYACAĞINIZDAN, TAMAMLADIĞINIZ TARİHTEN SONRA EMEKLİ OLABİLECEĞİNİZİ DEĞERLENDİRMEKTEYİZ.

Bu soru 20,266 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?