Dizinde problem oluşan aday memurun (şoför) unvanı değiştirilebilir mi?

20/03/2010 00:43:00
Yazdır

Soru

... Üniversitesine Şoför kadrosuyla aday memur olarak atandım.Göreve başladım. Fakat 08 Ocak 2010 tarihinde apartman merdiveninden düşmem nedeniyle sağ diz kapağı ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Şu an sağ bacağımda dizlik kullanıyorum ve bu da araç kullanmamı zorlaştırıyor. Fren ve gaz pedalına basarken de sağ diz kapağıma ağrılar giriyor. Bende bu yüzden şoförlük mesleğimi bu rahatsızlık nedeniyle yapamayacağımı ve başka bir birimde düz memur olarak çalışmak istediğimi dilekçe ile idare amirime bildirdim. Amirimde dilekçemi kabul etti. Fakat yeni gelen bir kanuna göre kpss ile devlet kurumlarına şoför olarak atanan memurların şoförlük ünvanı dışında başka bir ünvan ile çalıştırılamayacağını idare amirim bana bildirdi. Bu sebeple de makama da bir dilekçe yazdım. İdare amirimin bana dediğine göre genel sekreterlik makamı ve çalıştığım üniversitenin personel daire başkanlığı da dilekçemi kabul ederse başka bir birimde çalışabileceğimi bana söyledi. Tabi dilekçeme şoförlük mesleğini yapamayacağıma dair hastanenin heyet raporunu da ekledim (Ancak bu hastane özel bir hastanedir;bunu belirteyim).
Şimdi sayın editörüm, benim durumum ne olur? Beni bilgilendirirseniz ve bana bu konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkür ederim.

Cevap

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun III üncü kısım 3 üncü bölümünde 54-58 inci maddelerinde;
Adaylığa Kabul Edilme,
Adayların Yetiştirilmesi,
Adaylık Devresi İçinde Göreve Son Verme,
Adaylık Süresi Sonunda Başarısızlık,
konularına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Aday memurlara ilişkin sitemizin aday memurlar kategorisine bakabilirsiniz.

Anılan Kanununda bu hükümler dışındaki hangi hükümlerinin aday memurlara uygulanabileceğine ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle 657'nin sayılı Kanunun adaylara ilişkin hükümlerine muhalif olmayan diğer bütün hükümleri adaylara da uygulanmaktadır. Bu çerçevede izinlere, mali haklara, sosyal haklara vb aday Devlet memurlarına yönelik özel düzenleme yapılmamış konulardaki diğer hükümler aday Devlet memurlarına da uygulanmaktadır.

Mezkur Kanunun "Adayların yetiştirilmesi" 55'inci maddesinde "Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahara sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır.
Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.
Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir."hükmü yer almaktadır.

27/06/1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesinin (a) bendinde, "Aday Memur: "İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için uygulanacak" merkezi sınavı kazanarak temel, hazırlayıcı eğitim ve staj'a tabi tutulmak üzere herhangi bir kurum veya kuruluşa atananları ifade eder"; aynı maddenin (b) bendinde ise, "Asli Memur: Adaylık süresi içinde Temel, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj devrelerinin herbirinde başarılı olan ve bu süre içinde olumlu sicil alarak adaylığı kaldırılan kişileri ifade eder" şeklinde tanımlanmıştır.

Aday devlet memurlarının unvanları esas alınarak hazırlayıcı eğitim ve stajları farklılılık arz etmektedir.

Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde, aday memurun sağlık sepebleri gözetilerek görevde yükselme kapsamında olmayan bir unvana rızanız ile unvan değişikliği yapılmasının mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.

Aday memurun unvan değişikliği sınavına katılamayacağı

Bu soru 8,739 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?