Öğretmenlerin eş durumu atamasında, 360 gün sigortalılık şartı 'aynı işyeri' için mi aranacak?

31/05/2010 00:53:00
Yazdır

Soru

Öğretmenin eş durumu özründeki "son iki yıl en az 360 gün sigortalılık" sınırlaması aynı işyeri için mi, aynı şehir için midir?

Cevap

Eş durumu özrüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelerde aranan son iki yıl içinde en az 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.

Yönetmelikte yer alan düzenleme şu şekildedir:

"3-Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge."

Yönetmelik hükmü, aynı işyeri sınırlaması getirmemiştir. Bu nedenle "son iki yıl en az 360 gün sigortalılık" sınırlamasının sadece aynı şehir için aranması gerektiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde çıkacak kılavuzda, sanıyoruzki bu hususa açıklık getirilecektir.

 

Bu soru 33,674 defa okundu. 88 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?