İller arası nakille Kocaeline öğretmen olarak atandım. Banka promosyonu nasıl alırım?

02/08/2010 16:22:00
Yazdır

Soru

İyi günler.
Son atama (Haziran 2010) döneminde Erzincan ilinden atamam isteğe bağlı olarak Kocaeli iline gerçekleşti. Geldiğim bölgede(Kocaeli) maaş promosyonları Nisan 2010 tarihinde anlaşmaya varılıp beş yıllık toplu olarak öğretmenlere ödendiği için bana banka maaş promosyonundan yararlanamayacağımı söyledi.Bir örnekle bunu açıklayacak olursak 2010 Nisanında Kocaeli'nde çalışan bir öğretmen beş yıllık maaş promosyonunu aldı ve 2010 Haziran döneminde tayin isteyip Kocaeli'nden ayrıldı,artık bu öğretmen bu bankadan maaş almayacak yani banka bu kişinin maaşını işletemeyecek.Ben ise Kocaeli'ne yeni atandım bu banka benim paramı işletecek ve bana promosyon ödemeyecek.İnsanın aklına şu soru geliyor bu promosyon anlaşmasını yapan grupta bunu akıl eden bir tane yetkili olmaz mı,hangi sendikacı hangi MEB yetkilisi ve hangi banka görevlisi böyle bir uygulamaya imza atabilir.Adaletliliği,eşitliliği ve mantığı öğreten bir kurumda böyle olaylar olması insanı üzüyor ve biz öğretmenleri para peşinde koşan paragöz insanlar olarak gösteriyorlar.
Sorum şu ben bu promosyonu almak için ne yapmalıyım. MEB'e mi yoksa bankaya mı dilekçe vermeliyim. Dilekçem olumsuz olarak cevaplanırsa dava açma hakkım var mı hangisine dava açayım ?

Cevap

Promosyon Dosyası

20 Şubat 2004 tarih ve 25379 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün "Aylık ve Ücret Ödemeleri" 6 sıra no Genel Tebliği ile kamu görevlilerine aylık ve ücretlerin ödenmesi düzenlenmiş bulunmaktadır.

Anılan Tebliğin Aylıkların Bankalar Vasıtasıyla Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar bölümünün (A) bendinde "Genel ve katma bütçeli idareler ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmeleri ve fonlarda görevli memur, işçi ve sözleşmeli personelin aylıklarının bankalar vasıtasıyla ödetilmesi esastır.
İl ve ilçe merkezlerine uzak olan yerlerde faaliyet gösteren tahakkuk daireleri öncelikle bulundukları yerlerde ATM makinesi kurulması, banka şube ya da bürosu açılması gibi imkanları araştıracaklar, bunlar sağlanamadığı takdirde aylıkları maaş mutemetleri vasıtasıyla ödetebileceklerdir.
Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı iç güvenlik birlikleri ile jandarma sınır birlikleri, MİT Müsteşarlığı ile şehir merkezlerinden ve yerleşim birimlerinden uzakta konuşlandırılmış olup, bulundukları yerlerde banka şubesi bulunmayan askeri birlik ve kurumlar da personel aylıklarını mutemetler vasıtasıyla ödetebileceklerdir." denilmektedir.

Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar arasında aylık ve ücret ödeme protokolleri yapılmakta, bu protokoller uyarınca verilecek bankacılık hizmetlerinin yanı sıra "promosyon" adı altında ayni ve/veya nakdi ek mali imkânlar da sağlanabilmektedir.

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü banka promosyonlarına ilişkin 19 Temmuz 2007 tarih ve 2007/21 sayılı genelgelerinin 4Ağustos 2008 tarih ve 2008/18 başbakanlık Genelgesi ile değişik 5 inci fıkrasında "Dağıtılacak promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba aktarılmak suretiyle ödenecektir." denilmektedir.

2007/21 Başbakanlık Genelgesi

2008/18 Başbakanlık Genelgesi

Kamu kurumlarında istihdam edilen işçi, memur, sözleşmeli personel ve geçici personel vb. diğer personele ödenecek olan aylık ve ücretleri bakalar marifeti ile ödenmektedir.
Banka ile kamu kurum ve kuruluşları arasında promosyon sözleşme görüşmeleri Promosyon İhale Komisyonu tarafından yürütülmesi gerekmektedir.
Komisyon 3 kişiden oluşmaktadır.
Bu komisyon;
1-İlgili Biriminin Harcama Yetkilisi,
(Bu üye 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu 31.maddesine göre belirlenen yetkilidir.)
2-Yetkili Sendikadan Bir Üye,
Yetkili sendikadan üye seçilebilmesi için; söz konusu birimdeki tüm sendikalara üye personel, söz konusu birimdeki çalışan sayısının en az % 10'u kadar olmalıdır.
3-Kamu Çalışanı Bir Üye,
Merkez teşkilatında üst yönetici, taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından ilgili birimde görev yapanlar arasından seçilecek bir üyeden oluşacaktır.

Komisyon öncelikler belirlemesi gereken hususlar:
1- Sözleşmenin süresi ( 2-5 yıl) yılların kısa olması enflasyonist bir ortamda kamu görevlilerinin yararına olurken enflasyonun düşük olduğu dönemde uzun süreli anlaşmalar kamu görevlilerinin yararına olduğu görülmüştür.
2-Promosyonun peşin veya taksitler halinde ödenip ödenmeyeceği.
Komisyon banka ile yapacağı anlaşmada ödemelerin peşin ödeme de yapılan miktar arasındaki miktar göz önüne alınarak değerlendirilmelidir.
3- Sözleşmeden sonra göreve başlayacak kamu görevlilerine promosyon ödenmesi yapılması, promosyondan sonra göreve başlayan kamu görevlilerine görevli oldukları süreyle orantılı ödeme yapılması yönünde sözleşmeye hüküm konulması hukukun ve adaleti gereğidir. Kişinin promosyondan 1 ay sonra göreve başladığını düşündüğümüzde kişiyi 5 yıl boyunca promosyondan mahrum bırakmak doğru değildir. Sendika görevlisi öncelikle diğer komisyon üyelerinin bu husus gündeme getirip sözleşmeye koydurmaları gerekmektedir.
-Sözleşmeye sonradan başlayacaklar için çalışacakları süre ile sınırlı olarak ödeme yapılması şeklinde opsiyonlu madde konulmalıdır.
Bu mahiyette bir çok örnek bulunmaktadır.

Gelecekte promosyon sözleşmelerinde bu hususlar gözönünde bulundurularak standartlar ortaya çıkması muhtemeldir.

Promosyon konusuna ilişkin daha önce yayımlanmış görüşler için bakınız:
İlçede bir banka varsa ve promosyon vermiyorsa, memurlar ne yapmalıdır?

Askerden dönen memur, daha önce verilen promosyon paralarının dağıtımından yararlanır mı?

5 yıl boyunca maaşınızı aldığınız bankanın paranızı değerlendirerek artı değer elde etmesi rağmen 1-2 aylık gecikme ileri sürülerek promosyon ödenmemesi hem adil değil hem de hukuki olmadığını değerlendirmekteyiz.
Konu hakkında kurumunuza ve bankanıza hatanın düzeltilmesi hususunda müracaatta bulunmanızı verilen cevap hatanın düzeltilmesi yönünde olmazsa ise hakkınızı yargı yolu ile almanızın mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

Bu soru 15,037 defa okundu. 12 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?