Torba yasa çerçevesinde doğum öncesi kullanılmayan analık iznine ilave edilmesi

02/03/2011 12:24:00
Yazdır

Soru

1) Torba yasa ile erken doğum yapan memurlar kullanamadıkları erken doğum süresini artık kullanabilecekler. Sorum şu 15 Aralık'ta 8 gün erken doğum yaptım. Şu an doğum iznim devam etmekte. 8 gün doğum iznine eklenebilir mi?

2) Buradaki maddelerden
Erken doğum halinde, kullanılamayan izin doğum sonrası iznine eklenebilecek
Maddesi hakkında sorum olacaktı eşim 07.01.2011 tarihinde doğum öncesi 8 haftalık izninin 2 haftasını kullanmışken erken doğum yaptı... Biz şimdi kullanamadığımız doğum öncesi iznini doğum sonrası kullanabilecekmiyiz. Bu madde bizleri de kapsar mı kapsarsa ne yapmamız gerekir
Saygılar iyi çalışmalar

Cevap

657 sayılı Kanunun Mazeret iznini düzenleyen 13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 106 maddesi ile değişik 104'üncü maddesinde; "A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir." hükmü yer almaktadır.

6111 sayılı Kanunun 106 ıncı maddesi, Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca;
1- Halen analık iznini kullanan devlet memurlarının, doğum öncesi 8 haftalık analık izninin kullanamadıkları bölümünün, doğum sonrası analık süresine ilave edilmesi gerekmektedir.
2- Ancak doğum sonrası analık iznini kullanılmış, ilave edilecek süre geçmiş olması durumunda, göreve başlanılmış veya aylıksız izin alınmış ise artık erken doğum sebebiyle kullanılmayan süre için yeniden analık izni verilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Bu soru 72,915 defa okundu. 29 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?