Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/165/
Yazdırılma Tarihi : 20 Mayıs 2019 Pazartesi 21:04

Yıllık izindeyken göreve çağrılma halinde harcırah alınabilir mi?

05/09/2003 00:00:00
Yazdır

Soru

Bir hastanede başhekim muavini olarak görev yapıyorum. Yılık iznime ayrıldıktan üç gün sonra (iznimi memleketimde geçirmek üzere il dışına çıkmıştım) hastaneye genel teftiş amacıyla gelen müfettiş tarafından telefonla göreve çağrıldım. Teftiş müddetince iznimi kullanamayacağım belirtilince göreve başladım. Ancak 500 km'lik mesafeye henüz yeni intikal etmişken, böyle bir çağrı neticesi iznimi yarıda kesip, eşimi ve çocuklarımı alarak geri dönmem sonucu tarafıma harcırah veya başka bir adla masraflarımın ödenmesi söz konusu olabilir mi?

Cevap

6245 sayılı Harcırah Kanununun Muvakkat vazife harcırahını (Yol masrafı ve yevmiye) düzenleyen 14'üncü maddesinde; "Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur: 1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere; ... "hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde, kurumunuza ait bir vazifenin ifası maksadıyla izninizi keserek kurumunuza dönmenizin sizden istenmesi halinde geçici görev harcırahı ödenmesi gerekmektedir. Ancak, harcırah ödemelerinde Devlet Harcama belgeleri Yönetmeliği uyarınca onay gerekli olduğu için kurumunuzca genel teftiş nedeniyle izninizi yarıda keserek çağrıldığınızın resmi olarak belgelendirilmesi gerekmektedir.

Bu konuyla ilgili olarak Sayıştay Genel Kurulu'nun vermiş olduğu 07.12.1963 tarihli ve 2806/1 sayılı Kararında; "Senelik izinlerini memuriyet mahalleri dışında geçirmekte olanlardan asli memuriyet mahallerine çağrılıp verilen görevi yaptıktan sonra geri kalan izinlerini geçirmek üzere tekrar izin kullanmakta oldukları mahallere avdet edenlere, asli vazife mahalline geliş ve izin kullanıldığı yere dönüş için yol masrafı ile yolda geçen günlere ait yevmiyelerinin verilmesinin uygun olacağı ....."ifadesine yer verilmiştir.

BENZER SORULAR
14.04.2017Evlendirme Memurunun, başka mahale gidişinde harcırah verilir mi?
24.12.2016TODAİE'de eğitim gören memurlara harcırah ödenir mi?
15.05.2016Emekli olan eş için harcırah ödenmez mi?
09.02.2016Öğretmen atanan memurlar harcırah alır mı?
08.12.20154/B sözleşmeli KPSS ile memur olunca harcırah alır mı?
13.11.2014Memur yol için harcamasını idareden talep edebilir mi?
12.06.2014Naklen atanan memurun harcırahının hangi kurumca ödenmesi gerekir?
21.10.2013Harcırah bildirgelerini muhasebe memuru mu doldurur?
01.09.2013Büyükşehir belediyesi sınırları ve harcırah sorunu
06.06.2012Aday adaylığı için istifa eden ama seçilemeyen memur dönüşte başka bir ilçeye atandığında harcırah alır mı?