Memur, yurtdışına görev veya öğrenim amacıyla giden eşi için izin alabilir. Bunun kapsamı nedir?

08/05/2011 00:45:00
Yazdır

Soru

Merhabalar iyi çalışmalar
Kadrolu Sınıf öğretmeniyim ve Eşim akademik personel. Bir yıllığına Doktora sonrası araştırmacı formatında YÖK bursu ile Ve üniversitenin görevlendirmesi ile yurtdışı görevi aldı. Ben de buna istinaden 657 DMK 108 madde D bendine göre aylıksız izin almak istiyorum.
657 DMK 108 madde D bendi yenilenmiş hali şöyle diyor
"Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir."
Burada ki son cümle memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir. Görev veya öğrenim süresi içinde derken ben eşimin görev süresi bir yıl olduğu halde ben 7 aylık izin alabilir miyim?
Teşekkür ediyorum.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Aylıksız izin" başlıklı 6111 sayılı Kanun ile değişik 108 inci maddesinin (D) bendinde "Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir."hükmü yer almaktadır.

Anılan Hüküm uyarınca aylıksız izin;

Kimlere izin verilmektedir?
1-Burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen
(Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil)
2-Sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan
3-En az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen
4-Diğer personel kanunlarına tâbi olanlar
5-Yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin
6-77 nci maddeye göre izin verilenlerin
memur olan eşlerine aylıksız izin verilmektedir.

İzin süresi ne kadardır?

Görev veya öğrenim süresi içinde kalınarak aylıksız izin verilebilmektedir. 6111 sayılı Kanun ile değişiklik yapılmadan önce azami süre sınırlamaları bulunmakta iken son yapılan değişiklik ile bütün sınırlamalar kaldırılmıştır. Görev veya öğrenim süresi içinde kalmak şartı ile memurun talebi üzerine 1 ay aylıksız izin verilebileceği gibi 5 yılda aylıksız iznde kullanabilmektedirler.

Bu izin memuriyet süresi boyunca kaç defa kullanılabilir?

Söz konusu bentte bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu haktan memurlar şartların taşınması halinde 100'lerce defa dahi yaralanma imkanları bulunmaktadır.

İdare aylıksız izni vermek mecburiyetinde midir?

Mezkur bentte "verilebilir" denildiğinden idarenin takdir yetkisi bulunmaktadır. İdare takdir yetkisini kamu yararı, hizmet gerekleri ve eşitlik ilkesi çerçevesinde kullanmalıdır. Memurlar aksi bir idari işlemi idari yargı yoluna taşımaları mümkündür.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca; eşinizin görev ve eğitim süresi içerisinde kalmak üzere idare uygun görmesi halinde 7 ay aylıksız izin vermesi mümkün bulunmaktadır.

Bu soru 16,278 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?