Aday memurların yıllık izin hakları

12/09/2003 00:00:00
Yazdır

Soru

Aday memurların stajerliğe başladıkları tarihten itibaren 1 yılı doldurunca 40 gün izin kullanması mümkün müdür? Örneğin Mayıs 2002'de göreve başlayan bir memur, Eylül 2003'de iki yılı birleştirip 40 gün izin kullanabilir mi?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Yıllık İzni düzenleyen 102'nci maddesinde; "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü, Yıllık İzinlerin Kullanılışını düzenleyen 103'üncü maddesinde ise; "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümler çerçevesinde, aday memur olarak göreve başlayanlar bir sene görev yaptıktan sonra yıllık izne hak kazanmaktadır. Aday memurlar, bir yıllık hizmet sürelerini tamamladıklarında içinde bulunulan yıla ait yıllık izin haklarını kullanabilecekleri gibi bu izinlerini bir sonraki yıl içinde birleştirerek de kullanabilmeleri mümkündür. Ancak bir sonraki yılın iznini içinde bulunulan yıl izni ile birleştirip kullanmak mümkün değildir. Sizin örneğinizden yola çıkacak olursak, Mayıs 2002'de göreve başlayan bir memur Mayıs 2003'de 20 gün izne hak kazanır. Eğer iznini 2003 yılında kullanmazsa 2004 yılında 40 gün olarak kullanabilir. Başka bir örnek vermek gerekirse, 29 Aralık 2002 yılında göreve başlayan bir memur 29 Aralık 2003'de 20 gün izne hak kazanır ve 2004 ocak ayında 40 gün izin kullanabilir.( 2003 yılı için 20 gün, 2004 yılı için 20 gün olmak üzere toplam 40 gün). Kamu kurumları tarafından yukarıda belirttiğim açıklamalar dışındaki uygulamaları mevcut mevzuata aykırıdır.

Bu soru 68,783 defa okundu. 30 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?