Yüksek lisans yapan öğretmene izin, Müdürün takdirine mi bağlı?

09/10/2011 23:10:00
Yazdır

Soru

yüksek lisans yapan öğretmene 2 yarım gün izin müdürün takdirine mi bağlı?

Cevap

İlköğretimde din kültürü öğretmeniyim. Aynı zamanda bu sene yüksek lisansa başladım. Yüksek lisans derslerim Pzt.- salı 9 ? 5 arasında. Çalıştığım okulda sabahçı olarak görev yapıyorum. okul saatleri 7:30 -12:30 . Öğrenim izninden dolayı öğretmenlere 2 yarım gün izin verilebilir deniliyor. Bu 2 yarım günü öğleden önce kullanabilir miyim.2 yarım gün iznini öğleden sonra kullan deme gibi bir durum olur mu? Pzt-salı ders almak istemiyorum ne yapabilirim.

Millî Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesinin ?Öğrenim İzni? başlıklı, 41. maddesinde ?Bakanlık personelinden; Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne devam edenlere 7163 sayılı Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilât Kanunu, Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezine devam edenlere ise Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi Yönetmeliği ve Eğitim İç Yönetmeliği hükümleri gereğince eğitim süresince aylıklı izin verilir. Bu izinler, 15 inci maddenin (a) bendinde belirtilen görevlerde bulunanlar ile il milli eğitim müdürlerine aynı bentte belirtilen izin vermekle yetkili amirler, merkez teşkilatında görevli diğer memurlara dairesi amirinin uygun görüşü üzerine Personel Genel Müdürü, taşra teşkilâtında görevli olanlara ise il millî eğitim müdürünün önerisi üzerine vali tarafından verilir.

Yüksek lisans öğrenimine devam edenlere, görevlerini aksatmamak kaydıyla haftada iki yarım gün izin verilebilir. Öğretmenlerin ders saatleri, bu öğrenimlerine devam edebilmelerine olanak verecek şekilde düzenlenir. Bu izin merkez teşkilatında görevli olanlara birim amiri, taşra teşkilatında görevli olanlara il/ilçe milli eğitim müdürü tarafından verilir. İzin verme yetkisi alt kademelere devredilebilir.? Hükümleri bulunmaktadır.

Yüksek Lisans Yapan Öğretmene İzin Müdürün Takdirine Bağlı Değildir

Bu hükümlere göre; Yüksek lisans öğrenimine devam edenlere, Öğretmenlerin ders saatleri, bu öğrenimlerine devam edebilmelerine olanak verecek şekilde görevlerini aksatmamak kaydıyla haftada iki yarım gün izin verilebilir.

İzin Yönergesinde ?Öğretmenlerin ders saatleri, bu öğrenimlerine devam edebilmelerine olanak verecek şekilde düzenlenir.? Hükmü bulunduğundan öğretmenin yüksek lisans programı okul programını etkiliyorsa yüksek lisans programına uygun düzenleme yapılması gerekmektedir.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Bu soru 14,592 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?