Okul öğretmeni tarafından dersler doldurulmadan ücretli öğretmene ders verilebilir mi?

10/11/2011 08:59:00
Yazdır

Soru

Cevap

16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın ?Ders ücreti karşılığında görevlendirme? başlıklı, 9. maddesinde; ?(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;

a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim okulu 6, 7 ve 8 inci sınıflarında, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate,

kadar ek ders görevi verilebilir.

b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,

2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,

kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir.? Hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde yukarıdaki kriterlere uyan kişilere ek ders görevi verilebilmektedir.

Peki, öğretmen sayısının yetersiz olması ne anlama gelmektedir?

Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın ?Ek ders görevi? başlıklı, 6. maddesi, 1. fıkrasında; ?(1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;

a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,

b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,

c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate,

kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.? hükümleri yer almaktadır.

Bu hükümlerde yönetici ve öğretmenlerin alanlarında alabilecekleri ek ders sayıları ve alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders verilebileceği belirtilmiştir.

Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın ?Ek ders görevi? başlıklı, 6. maddesi uygulandıktan sonra yinede derse girecek öğretmen bulunamıyorsa işte o zaman Öğretmen sayısı yetersiz demektir.

Bu durumda Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın ?Ders ücreti karşılığında görevlendirme? başlıklı, 9. maddesindeki hükümlere göre ücretli öğretmen görevlendirilmesi yapılabilir.

Yukarıdaki hükümler ışığında;

Okulun/kurumun kadrolu öğretmeni veya eğitim bölgesinin kadrolu öğretmenleri arasından Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın ?Ek ders görevi? başlıklı, 6. maddesi, 1. fıkrasındaki hükümler uygulanmadan burada yazılan ek ders sayıları kullanılmadan ücretli öğretmene ders verilemez.

Örneğin, A okulunun Matematik ders yükü 45 saat ve norm kadrosu bir öğretmen olsun bu durumda okulunun Matematik öğretmeni 15 saat maaş karşılığı+15 saat (6 saati zorunlu) ek ders ücreti alabilecek geriye kalan 15 saat Matematik dersine de ücretli öğretmen görevlendirilebilecektir. (okul içinden ve bölgeden giren öğretmen olmazsa)

Burada idare öğretmene, 15 saat ek dersin 6 saati zorunlu 9 saatini ücretli öğretmene veriyorum diyemez. Çünkü Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın ?Ders ücreti karşılığında görevlendirme? başlıklı, 9. maddesi ücretli öğretmen görevlendirmeyi ?Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde? şartına bağlamaktadır.

Okulun elinde öğretmen var iken ve öğretmen derse girmek istiyor iken (öğretmen istemiyorsa verilmez) öğretmenin girebileceği 9 saat isteğe bağlı dersin ücretli öğretmene verilmesi mevzuata aykırıdır.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Bu soru 20,062 defa okundu. 14 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?