Uyarma cezası gerektiren bir fiil, 2. kez işlenirse, direkt kınama cezası mı verilir?

19/11/2011 10:12:00
Yazdır

Soru

Sayın ilgili 657 sayılı devlet memuruyum. Benim sorum Devlet memuru olarak uyarı cezası alan bir memur, aynı şekilde uyarma cezası gerektirecek bir suç işlediğinde aynı şekilde birden fazla uyarı cezası mı alır yoksa daha önce bir defa uyarı cezası aldığı için verilecek ceza uyarı cezası gerektirdiği halde daha üstünde bir cezamı mı alır?

Benim sorum yani devlet memuru birden fazla uyarı cezası alabilir mi? yoksa her cezadan en fazla bir sefer mi alır yani bir sefer uyarı cezası almışsa ve bu cezanın özlük dosyasından silinme tarihi gelmediyse aynı ya da uyarı cezası gerektirecek bir ceza alırsa daha önce aldığı uyarı cezasına bakılmaksızın suçun gerektirdiği ceza olarak uyarı cezası mı alır yoksa daha önce uyarı cezası aldığı içini daha üst ceza mı alır

Şimdiden ayırdığınız zaman için teşekkürler.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller sayılmış (tadat) bulunmaktadır.

Mezkur 125 inci madde de disiplin cezaları;

A) Uyarma,

B) Kınama,

C) Aylıktan kesme,

D) Kademe ilerlemesinin durdurulması,

E) Devlet memurluğundan çıkarma olarak belirlenmiştir.

Bir fil ve hale ilişkin zaman aşımı sürelerine ilişkin olarak daha önce yayınlamış olduğumuz ayrıntılı haber için tıklayınız.

Söz konusu 125 inci maddede ?Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.? denilmektedir.

Yukarı yer verilen hükümler uyarınca;

1-Devlet memuruna birden fazla uyarma cezası verilebilir.

2-Devlet memurun işlediği uyarma cezasını gerektiren fiil ve hali özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekrar ederse bir derece ağır ceza verilir.

3-Devlet Memurunun aynı disiplin cezası gerektirecek farkı fiil ve halleri işlemesi sebebiyle aynı neviden ceza verilir. Aynı neviden verilecek cezanın 3 üncü uygulamasında bir derece ağır disiplin cezası uygulanır.

Bu soru 30,489 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?