Kurumum, refakat iznini, ancak hastanedeki yatış süresince verileceğini belirtmektedir. Bu doğru mudur?

07/12/2011 09:04:00
Yazdır

Soru

Sayın memurlar.net editörleri;

Bir üniversitede çalışan yakınımın 6 yaşındaki kız çocuğu kalbinde delik olduğu için ameliyat edilmesi gerekmektedir. Ameliyatı yapacak olan profesör, ameliyattan sonra en az 3 ay çocuğa çok iyi bakılmasının ve bu bağlamda mutlaka annesinin (evde) refakat etmesinin gerektiğini beyan etmiş, bu konuda sağlık kurulu raporu düzenleneceğini de belirtmiştir. Yakınım çalıştığı üniversitenin Personel Dairesi Başkanlığı'na refakat izni ile ilgili prosedürü sorduğunda, Personel Dairesi yetkilileri,657 sayılı Kanunun 105. maddesinde öngörülen refakat izninin, ancak hastanede yatarak tedavi görüldüğü süre için geçerli olduğunu, bu iznin sağlık kurulu raporu olsa dahi evde refakati içermediğini belirtmişlerdir. Konu ile ilgili görüşünüzü bildirirseniz memnun olurum.

Saygılarımla

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ? hastalık izni? başlıklı değişik 105 inci maddesinin son fıkrasında "Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır."hükmü yer almaktadır.

Bu madde hükmünde; refakat izninin, kimler için verileceği, hangi hallerde verileceği, ne kadar süre izin verileceği, iznin şartları taşıyanlara verilmesi zorunlu bir izin olduğu ve izin süresince de mali haklara dokunulmadan izin verileceği düzenlenmiş olup, ancak refakat izinin hastane veya evde kullanılması hususunda bir ayrıma yer verilmemiştir.

657 sayılı Kanunun 105 inci maddenin son fıkrasında memura refakat izninin verilebilecek olan kişilerin şartlarını ve raporun niteliklerini;

-Bakmakla yükümlü olduğu anne, baba eş ve çocuklar için ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi,

-Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden biri için ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi,

İki grup halinde belirlenmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;

1-657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca refakat izni, bakmaya mecbur olunan ve olunmayan kişiler için sağlık kurulu raporu alınması ve raporda kanunda sayılan hususların bulunması halinde verilebilecek bir izin olup, aksi halde izin verilmesinin kanunen mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

2-Yakınınız, çocuğuna bakmakla yükümlü ise çocuğun ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla mümkün bulunmaktadır. Sağlık kurulundan kalp ameliyatı sebebiyle uzun süreli tedavi gerektiğine dair bir rapor alınması halinde kurum refakat iznini vermek zorundadır. Kurumun izin verme konusunda şartları taşıyor olması halinde takdir hakkı bulunmamaktadır.

3-Yakınınız çocuğuna bakmak mecburiyetinde değil ise, yani eşi bakmak mecburiyetinde olabilir sağlık kurulu raporunda refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek olduğunun ve ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunduğunun belirtilmesi şartı ile refakat izni kullanmanız mümkün bulunmaktadır. Sağlık kurulundan kalp ameliyatı sebebiyle refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek olduğunun ve uzun süreli tedavi gerektiğine dair bir rapor alınması halinde kurum refakat iznini vermek zorundadır. Kurumun izin verme konusunda şartları taşıyor olması halinde takdir hakkı bulunmamaktadır.

4- Kurum kanunda aranılan şartlara uygun rapor getirmeniz halinde refakat izni verecektir. Vermezse şikayet ve müracaat yönetmelik hükümlerine uygun olarak müracaat ve şikayet etmenizi, hakkınızı yargı kararı ile aramanızı tavsiye temekteyiz.

Bu soru 23,256 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?