Kurumlar arası atama ile göreve başlayan öğretmenin adaylık durumu nedir?

01/01/2012 21:25:00
Yazdır

Soru

Aday öğretmenlerin nöbet tutma ve okulda bulunma zorunluluğu var mıdır? Kurumlar arası atama ile göreve başlayan öğretmenin adaylık durumu nedir?

Ben 10/05/2007 tarihinde içişleri bakanlığına v.h.k.i olarak atandım 1 yıl sonra asaletim tasdik oldu. 2011 ağustos öğretmen atamasında kurumlar arası atamaya başvurdum ve atamam oldu. Okul müdürü benim göreve başladığım 20/09/2011 tarihinden beri, benim stajyer olduğumu ve 1 yıl sonra stajyerliğimin kalkacağını söylüyor. İlçe milli eğitimden net bir cevap alamıyorum, okul müdürü stajyerliğimden faydalanmak istiyor. Dersimin olmadığı saatlerde okul işlerinde çalışmam gerektiğini söylüyor (raporlu olan hocanın yerine nöbet tutturmak gibi). Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum? Benim durumumda olanların ne yapması gerekir?

Cevap

Cevap: Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelikin ?Sınıf Değiştirenlerin Adaylığı? başlıklı 43. maddesindeki; ?Diğer hizmet sınıflarından birinde adaylığı kaldırılmış iken Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına öğretmen olarak atananlar, öğretmenlik mesleği açısından uygulamalı eğitime tabi tutulurlar. Bu eğitim sonunda başarılı olamadıkları anlaşılanlar diğer hizmet sınıflarındaki durumlarına uygun görevlere kazanılmış hak aylık dereceleri ile atanırlar.? hükümleri ve ?Uygulamalı Eğitimle İlgili İlke ve Yöntemler? başlıklı 24. maddesindeki; ?Uygulamalı eğitimle ilgili ilke ve yöntemler şunlardır:

a) Uygulamalı eğitimin hedefi, aday memurlara hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik bilgileri ve işgal ettikleri kadro ve görevleri ile ilgili diğer bilgi ve işlemleri ve kazandırılan becerileri uygulamak suretiyle tecrübe kazandırmaktır.

b) Uygulamalı eğitim hazırlayıcı eğitimden sonra Merkezî Eğitim Yönetme Kurulunca belirtilen tarihte başlar.

c) Uygulamalı eğitim süresi toplam 220 saatlik programdan aşağı olmamak üzere iki aydan az, beş aydan çok olamaz.

d) Aday öğretmenlerin uygulamalı eğitim yerlerinin belirlenmesinde, kendi branşında rehber öğretmenlik yeterliğini taşıyan en az bir öğretmenin ve branşı ile ilgili ders araç, gereci vb. imkânların bulunması gerekli şart olarak aranır.

e) Uygulamalı eğitime tabi tutulan öğretmenler;

1) Görevli bulundukları okulda yapılan öğretmenler kurulu toplantıları ile görevlendirildikleri her türlü kurs, seminer, konferans ve diğer eğitsel etkinliklere katılmak zorundadırlar.

2) Bağımsız nöbet görevi üstlenemezler, ancak nöbetçi öğretmenin yanında, çalışma programını aksatmamak şartı ile yardımcı olarak nöbet görevi yaparlar ve nöbet sırasında öğretmeni olmayan sınıfların derslerine girerler.

3) Rehber öğretmen nezaretinde derse girer, müstakil ders veremezler.? hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre;

1-Diğer hizmet sınıflarından birinde adaylığı kaldırılmış iken Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına öğretmen olarak atananlar, öğretmenlik mesleği açısından uygulamalı eğitime tabi tutulurlar.

2- Bağımsız nöbet görevi üstlenemezler, ancak nöbetçi öğretmenin yanında, çalışma programını aksatmamak şartı ile yardımcı olarak nöbet görevi yaparlar ve nöbet sırasında öğretmeni olmayan sınıfların derslerine girerler.

Fakat ; ?Stajyer öğretmenler müstakil derse girecekler? haberimizde olduğu üzere MEB öğretmen yetersizliği nedeniyle aday öğretmenlerin müstakil derse girmelerini istemektedirler.

Bu nedenle öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karar gereğince hazırlanan ders programın süresince okulda bulunmanız haricinde okulda bulunmanız kimse zorlayamaz. Size verilen nöbet gününde de nöbet görevinizi yerinize getirirseniz.

Ahmet KANDEMİR

memurlar.net öğretmenler bölüm sorumlusu

Bu soru 14,766 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?