En son 2006 yılında 6 yıllık sicilden bir kademe alan, yeni bir kademeyi ne zaman alır?

18/01/2012 00:02:00
Yazdır

Soru

İyi günler;

Öğretmenim. 01.01.2006 tarihinde 6 yıllık sicilden 1 kademe almıştım. Bir daha ne zaman alabilirim?

Cevaplarsanız memnun olurum.

Teşekkürler.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 100 üncü maddesi ile değişik ?Kademe ve kademe ilerlemesi:? başlıklı 64 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında ?Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.? hükmü yer almaktadır.

Bununla birlikte; 6111 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi ile 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 36 ıncı maddesinin (C) ve (D)bentlerinde ?C) Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;

a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,

b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,

c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,

d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,

e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,

olarak uygulanır.

D) 657 sayılı Kanunun bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen hükümleri gereğince, ilgililere geriye dönük olarak herhangi bir şekilde malî ve sosyal hak sağlanamaz ve hiçbir şekilde ödeme yapılmaz.ifadeleri bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar uyarınca;

En son 2006 yılında bir kademe aldıktan sonra; 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında da hakkınızda sicil raporları doldurulmuştur. 2011 yılı sicil raporu doldurulmamıştır. Zira, 6111 sayılı Kanun ile 25/02/2011 tarihi itibariyle devlet memurları hakkında düzenlenen sicil sistemi kaldırılmıştır.

Buna göre, 657 sayılı Kanunun değişik 64 üncü maddesi hükmünden anılan Geçici 36 maddenin (C) bendi hükmünden faydalanmak suretiyle 3 yıl (2014 yılında) sonra bu sürede disiplin cezası almamanız halinde 1 kademe ilerlemesi yapmanız mümkün bulunmamaktadır.

Bu soru 20,985 defa okundu. 16 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?