VHKİ iken özel hizmet tazminatım %60 idi, şef oldum %50'ye düştü. Bu doğru mu?

12/02/2012 21:10:00
Yazdır

Soru

Merhabalar

20.11.2011 tarihinde yapılan İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı sonucunda başarılı oldum ve Nüfus Şefi olarak atandım. Ancak Özel Hizmet Tazminatı 60 puandan 50'ye düşürüldü. Bu bana mantıklı gelmedi. Acaba maliyedeki arkadaşlar yanlış yapmış olabilir mi? Sonuçta unvan kazanıyorum. Veri Hazırlama ve kontrol İşletmeni iken 60 olan puanım Şef olunca 50'ye düşüyor.

Bu konuda aydınlatıcı bilgi verirseniz sevinirim.

Teşekkürler...

Not: Fakülte mezunuyum, 8/2. derecesindeyim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun zam ve tazminatları düzenleyen 152 inci maddesinin III ortak hükümler bölümünün 1 inci fıkrasında ?Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Bakanlar Kurulunca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.? hükmü yer almaktadır.

Mezkur hüküm uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara 17/4/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" 05 Mayıs 2006 Tarihli 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

Zam ve Tazminatlara ilişkin Yan Ödeme Kararnamesi

Anılan Kararnamenin Özel Hizmet Tazminatı düzenleyen II SAYILI CETVEL?in Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri Tazminatlarını belirleyen (A) bendinin 16 ıncı Grubunun 3 uncü sırasında ?GRUP-16..................................................................: 60

3 Amir ve Şef.................................................................................................: 3, 4? hükmü ve

Diğer Tazminatlar başlıklı ?III SAYILI CETVEL?in (G.) bendinde ?657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hizmet sınıflarında çalışıp da özel hizmet tazminatı ile bu cetvelin yukarıdaki sıralarında sayılan tazminatlardan yararlanamayan personelden;

?

b) Diğer hizmet sınıflarında bulunanlardan;

1- Kadro unvanları Müdür ve Müdür Yardımcısı, Sayman, Şef, Antrenör, Borsa
Komiseri, Bölge Amiri, Kısım Amiri, Koruma ve Güvenlik Amiri, Kontrolör,
Ekonomist, Danışman, Müşavir, Aktüer, Araştırmacı, Muhasebeci ve Muhasip,
Raportör, Uzman, Hukuk Müşaviri, Programcı, Çözümleyici, Bilgisayar

???......................................................:50? ?hükümleri yer almaktadır

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca; İçişleri Bakanlığında 3-4 dereceli şef kadrolarında görevli devlet memurlarının özel hizmet tazminat oranları % 60, diğer kadrolardan aylık alan şeflerin özel hizmet tazminat oranları % 50 olarak ödenmesi gerekmektedir.

Bu soru 18,892 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?