4 haftalık hamile olan hemşire gece nöbeti tutabilir mi?

21/05/2012 08:28:00
Yazdır

Soru

4 haftalık hamile olan hemşire gece nöbeti tutabilir mi?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 6111 sayılı Kanunun 105 inci maddesi ile değişik 101 inci maddesinde ?Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.

Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.?hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm ile kadın memurlara;

Hamileliğin başlangıcından 24 üncü haftaya kadar, gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmemesi için doktor raporu gerekmektedir. Yani doktorunuz, bu duruma dair rapor verirse, hamileliğin başlangıcından 24. haftaya kadar tarafınıza gece nöbeti veya vardiyası verilemez.

Hamileliğin 24 üncü haftasından sonra ve doğumu müteakip 1 yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilememesinde ise doktor raporuna gerek bulunmamaktadır. Kanun hükmü gereğince verilmemektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;

Tabip raporu almanız halinde Hamileliğin 4 üncü haftasından 24 üncü haftasına kadar gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

Bu soru 39,535 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?