Yıllık izni kim imzalamalı?

29/05/2012 13:33:00
Yazdır

Soru

SAYIN: memurlar.net yetkilileri.

Bir İlçede, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı "Turizm Danışma Bürosu" olarak hizmet vermekteyiz. Büromuza, İl Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan bir memur geçici görevle görevlendirilmişti. Bu Şube Müdürü de emekli oldu.

Şimdi büromuzda Bir Şef, bir Bilgisayar İşletmeni, bir VHKİ ve Bir Enformasyon Memuru olarak, Toplam 4 ( Dört ) kadrolu Memur personel vardır.

Şube Müdürünün Emekli olması nedeniyle, Valilik Onayıyla Enformasyon Memuru; Turizm Danışma Bürosu, Birim Sorumlusu olarak görevlendirildi.

ŞİMDİ SORUM ŞU; Birim sorumlusu Enformasyon Memuru; Bürodaki diğer memurların ( Şef, Bilgisayar işletmeni, VHKİ ) Yıllık İzinlerini imzalayabilir mi?

Vereceğiniz cevabınız için şimdiden teşekkür eder görevlerinizde başarılar dilerim.

Cevap

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Yıllık İzin başlıklı 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve Yıllık İzinlerin Kullanılış başlıklı 103 üncü maddesinde ise "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir."hükmü yer almaktadır.

Yıllık izinlere ilişkin olarak yukarıda yer verilen hükümlerin uygulanmasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca üç tebliğ çıkarılmıştır. Bunlar;

62 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği

140 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği

154 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Tebliği

27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş Ve Görev Esasları Hakkında Kanunun "Hiyerarşik kademeler ve birim unvanları" başlıklı 15 inci maddesinde "Bakanlık merkez, taşra, yurt dışı teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının hiyerarşik kademeleri; hizmetin özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar dikkate alınmak kaydıyla aşağıdaki şekilde düzenlenir.? hükmü ve bu maddenin (f) bendinde ?Taşra teşkilatı ilçe kuruluşlarında:

1. Kaymakam,

2. İlçe Müdürlüğü,

3. İhtiyaç bulunan ilçelerde Şube Müdürlüğü,

4. Şeflik,

5. Memurluk.? ifadesi yer almaktadır.

Şeflik kadrosu ilk kademe yönetici kadrosunu oluşturmaktadır. 3046 sayılı Kanunun 15 inci maddesi hükmü uyarınca hiyerarşik kadrolarda bulunan olan memurlar bakımından düzenlenen hiyerarşinin bozulmaması esastır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

1-Yılık izinlerini imzalama yetkisi kanun ve genelgeler ile düzenlenmemiştir.

2-Yıllık izinleri imzalamaya yetkili olanlar kurumsal mevzuat ile düzenlenmektedir.

3-Kurumsal ikincil mevzuatın kanunlara aykırı olmaması gereklidir.

4-Yıllık izinleri kurumsal mevzuatta kimin imzalayacağı belirtildi ise o kadro unvanında görevli kişilerce imzalanması gerekir.

4- Şeflik ilk kademe yönetici kadrosudur.

5-Çalışılan birimde Yönetici konumda şef kadrosunda kişi var iken altında görevli VHKİ, Bilgisayar İşletmeni ve Enformasyon memurunun birim sorumlusu olarak görevlendirilmesi doğru olmadığı gibi ETİK de değildir.

Bu soru 22,922 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?