Aylıksız izne ayrılan memur süre bitiminden önce dönebilir mi?

10/10/2003 00:00:00
Yazdır

Soru

Ben bir kamu kuruluşunda 10 yıldan fazla hizmeti olan biri olarak 657'nin 108'inci maddesine dayanarak ücretsiz izin aldım. Ücretsiz izine ayrılan bir memur, izini bitmeden, kendi isteği üzerine görevine başlayabilir mi? Uygulama nasıldır?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıksız izni düzenleyen 108'inci maddesinde, "Devlet memurlarına on hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. .." hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde on hizmet yılını tamamlamış olan devlet memurlarından istekli olanlara, kurumları, 6 ay süreyle, bir defa da kullanılmak üzere aylıksız izin verebilmektedir. Ancak, bu şekilde kendisine aylıksız izin verilen memurun istemesi halinde görevine döndürülmesi mümkündür. İdarenin izin verip vermemekte takdir hakkı bulunmasına rağmen, göreve, sürenin bitmesinden önce döndürüp döndürmemesinde takdir hakkı yoktur. Sonuçta iznini yarım bırakmak isteyen memurun daha sonra bu izni altı aya tamamlama gibi bir hakkı söz konusu olamayacaktır.

Bu soru 21,120 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?