Memurun kadro derecesi 1 olursa, emekli maaşı artar mı?

17/09/2012 00:36:00
Yazdır

Soru

bilgisayar işletmeni Kadrosunda görev yapmaktayım. önlisans mezunuyum.
Tahsis edilen kadro / derecem 3
Ödemeye Esas Aylık Dr/ K 1/2
Em.E.Aylık Dr/ K 1/4 .
Göstergem 1320 Ekgöstergem 2200

3 defa 6 yıl sicil notundan dolayı kademe / derece ilerlemesi aldım . Tahsis edilen kadro / derecem 1 olabilirmi

Emekli maaşı ve ikramiyede kaybım ve menfaatim olabilirmi

kolay gelsin

Cevap

Tahsis edilen kadro derecesinin emeklilik aylık ve emeklilik ikramiye hesaplanmasında etkisi var mı? Bu konuyu da izah etmek istiyoruz.

Devlet memurlarının kadro dereceleri unvanlar itibariyle değişmektedir.

Memur kadro derecesi 4

Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Kadrosu 3

Müdür, Müdür Yardımcısı, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür gibi kadroların kadro dereceleri 1

Olarak tahsis edilmiştir.

Bununla beraber, kadro görev unvanları, öğrenim durumları gözetilmek suretiyle EK GÖSTERGE rakamları Devlet Memurları için asgari ve azami rakamlar şeklinde belirlenmiştir.

Ek Gösterge Rakamlarının emeklilik aylık ve emeklilik ikramiye tutarına yansıması farklı oranlarda olmaktadır.

En yüksek Devlet Memuru sayılan Başbakanlık Müsteşarının ek göstergesi ile gösterge rakamı esas alınarak memur maaş katsayısı ile çarpılmasında ortaya çıkan rakam esas alınarak, bu rakamın;

- Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlar % 240 ı,

- Ek göstergesi 7600 (dahil) -8400 (hariç) arasında olanlar % 200 ü,

- Ek göstergesi 6400 (dahil) - 7600 (hariç) arasında olanlar % 180 i,

- Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlar % 150 si,

- Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlar % 130 u,

- Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlar % 70 i,

- Diğerleri % 40 ı,

Olan tutar üzerinden emeklilik aylık ve emeklilik ikramiye tutarından yararlanmaktadırlar.

Bu konu ile birlikte emeklilik aylık ve emeklilik ikramiye hesaplanması ne şekilde olur konusunu http://www.memurlar.net/haber/147064/ Adresimizde detaylı olarak açıklamış bulunmaktayız.

Bu şekilde kısa bir açıklamamızdan sonra sizin durumunuz ile kadro derecesinin ek göstergesi yüksek olan kişilerin durumunu açıklamak istiyoruz.

Sizin durumunuzda kadro derecenizin 3 veyahut 1 olması emeklilik aylık ve emeklilik ikramiye tutarınızın azalmasına veya artmasına neden olmayacaktır. Yüksek okul mezunu olduğunuzdan, ve de ödemeye esas aylık derecenizin 1 inci derece olması nedeniyle de 2200 ek göstergeyi hak etmiş olduğunuzdan durumunuzda olumlu veya olumsuz bir halin söz konusu olmayacağını söylememiz doğru olacaktır.

Kadro derecesi 1, ek gösterge rakamı da 2200, hizmet süreleri de aynı olan bir şube müdürünün emekli olması durumunda kazanacağı emeklilik aylık ve emeklilik ikramiye tutarı, aynı şekilde Kadro derecesi 3 olan, ödemeye esas aylık derecesi 1, ek göstergesi 2200, hizmet süreleri de aynı olan Bilgisayar İşletmeni kişi, kuruşu kuruşuna aynı tutarı almaktadırlar.

Kadro derecesinin ek göstergesi yüksek olan kişilerin, ödemeye esas aylık dereceleri 1 inci dereceye gelmemiş ise, bu durumdaki kişiler yine kadro derecesinin ek göstergesini alabilmektedirler.

Kadro derecesi 1, Ek göstergesi 3600 olan kişi, ödemeye esas aylık derecesi 3 üncü derece ise, emeklilik aylık ve emeklilik ikramiye hesaplanmasında 3600 ek gösterge rakamı kazanılmış bir hak olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bu rakam üzerinden de Sosyal Güvenlik Kurumuna görevli kurumlarınca kesenek ve karşılık tutarları gönderilmektedir.

Bu soru 36,534 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?