MEB'deki VHKİ Maliye Bakanlığı'na Nasıl Geçebilir?

08/11/2003 00:00:00
Yazdır

Soru

Ben Milli Eğitimde V.H.K.İ olarak görev yapmaktayım. Yüksekokul Bilgisayar Programı mezunuyum. Maliye Bakanlığına geçebilir miyim? İzlemem gereken adımlar neler?

Cevap

Maliye Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Diğer Kurumlardan Naklen Atamalar ve Tekrar Görev Taleplerine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 42'nci maddesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, olarak görev yapanlardan, aynı unvanla Bakanlık teşkilatına naklen atanacakların, askerlik hariç Devlet memuriyetinde en az 2, azami 12 yıl hizmetinin bulunması, 35 yaşını geçmemesi, son 3 yıllık sicil raporlarının ortalamasının en az iyi derecede ve son sicilinin olumlu olması, herhangi bir nedenle adli veya idari bir ceza almamış olması, gerekmektedir. Ayrıca (b) bendinde "Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak atanabilmek için; bu unvanı ÖSYM veya MEBÖDEM tarafından yapılmış sınavda başarılı olması sonucu ihraz etmiş olmak" hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümdeki şartları taşımanız halinde kurumlar arası nakil yoluyla Maliye Bakanlığına geçmeniz mümkündür. Buna göre Maliye Bakanlığına başvuruda bulunmanız ve bu başvurunun Maliye Bakanlığınca kabul edilmesi gerekmektedir. Ancak kurumlar arası nakillerde ülkemiz kamu idari yönetimi bağlamında hiçbir standardın belirlenmemiş olduğunu belirtmek isteriz. Diğer taraftan, şu an için 2003/42 nolu Başbakanlık Genelgesi gereğince istisnalar dışındaki her türlü naklen ve açıktan atamalar durdurulduğundan naklen atamlar ancak, kamu hizmetlerinde aksamaya meydan verilmemesi amacıyla ivedi ve zorunlu hallerde yapılacak atamalar için Başbakanlıktan alınacak izin çerçevesinde yapılabilmektedir.

Bu soru 10,280 defa okundu. 10 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?