Engelli aday memur becayiş yapabilir mi?

16/09/2013 00:14:00
Yazdır

Soru

Kolay Gelsin,
22.04.2013 tarihinde göreve başladığım Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal güvenlik İl Müdürlüğünde aday memurum ve bu kadroya ÖMSS ile yerleştirildim. Eşim 19.08.2013 tarihinde Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı. Elazığ dan becayiş buldum ama aday memur olduğum için sıkıntı olur mu ve becayiş yapacağım kişinin unvanı V.H.K.İ benim ise Memur 1 aydır çok farklı haberler den becayiş hakkında bilgi topluyorum ama kafam karıştı. Sizden en kısa sürede bu konu hakkında yardım talebinde bulunuyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Cevap

657 sayılı Devlet memurları Kanununun III üncü kısım 3 üncü bölümde aday Devlet memurları ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Bu hükümler yalnız aday memurlara uygulanabilmektedir. Anılan Kanununda bu hükümler dışındaki hangi hükümlerinin aday memurlara uygulanabileceğine ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle 657'nin sayılı Kanunun adaylara ilişkin hükümlerine muhalif olmayan diğer bütün hükümleri adaylara da uygulanmaktadır. Bu çerçevede izinlere, mali haklara, sosyal haklara vb aday Devlet memurlarına yönelik özel düzenleme yapılmamış konulardaki diğer hükümler aday Devlet memurlarına da uygulanmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun " Karşılıklı olarak yer değiştirme" başlıklı 73 üncü maddesinde "Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır."hükmü bulunmaktadır.
Söz konusu hüküm uyarınca yer değiştirme için (becayiş)aynı kurumda çalışmak, aynı sınıftaki kadrolarda bulunmak ve atamaya yetkili amirin uygun bulması gerekmektedir.

Ancak memurların görev unvan değiştirmeleri 18/4/1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile kurumsal görevde yükselme yönetmelikleri çerçevesinde yapılabilmektedir.

Özürlüler de görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğine tabi midir?

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca; kurumsal yönetmelik hükümlerine aykırı olmaksızın yönetmelik hükümlerine göre atamaya yetkili amirin uygun bulması halinde aday memur hakkında da becayiş uygulanmasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

Bu soru 10,015 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?