Yıllık izin ve işgünü kavramı

31/05/2003 00:00:00
Yazdır

Soru

Yıllık izinlerin kullanılmasında cumartesi ve pazar günleri de izinden sayılır mı? Ayrıca, 7 gün değil de 5 gün izin almam mümkün müdür?

Cevap

Yıllık izinleri düzenleyen, 657 sayılı Kanunun 102'nci maddesinde izinler için işgünü kavramı kullanılmadığından, Cumartesi ve Pazar günleri de izinlerden sayılmaktadır. Bu konuda yeni reform tasarısında bu hususun düzeltileceği ve Avrupa Sosyal Şartına uygun olarak bir düzenleme yapılacağı idari makamlarca bir çok kez dile getirilmiştir. Diğer taraftan, Kanunun 103'üncü maddesi gereğince yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihitiyaca göre kısım kısım kullanılabilmektedir. Dolayısıyla amirinizin uygun görmesi halinde yıllık izinlerinizi 5 günlük zaman dilimleri içerisinde kullanabilmeniz mümkündür. Öte yandan, yıllık izinlere ilişkin olarak kurumunuzca yıllık bir plan yapılmamış ise amirinizin 5 günlük izin talebinizi rededetmesi halinde buna ilişkin bir gerekçesi de olmalıdır.

Bu soru 21,655 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?