Özel Sektördeki Sürelerin Sayılması ve Hizmet Birleştirmesi

29/11/2003 00:00:00
Yazdır

Soru

1987 yılında pratisyen hekim olarak Sağlık Bakanlığında göreve başladım. İstifa ettim beş yıllık ihtisasın ardından radyoloji uzmanı olarak özel bir merkezde çalıştım. Yeniden memuriyete döndüm. Özel merkezdeki süreleri saydırabilir miyim? Eğer tekrar istifa eder isem Emekli sandığı kesintilerini SSK veya Bağ Kura aktarabilir miyim?

Cevap

657 sayılı Kanunun 36/C-2'nci bendinde; "Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu Kanun ve bu Kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile [196 ncı maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin] tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince, özel sektörde mesleğinizle ilgili olarak çalıştığınız sürenin _'ü kazanılmış hak aylık derece ve kademenizde değerlendirilir.

Diğer taraftan, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Ek 18'inci maddesinde;"...Şu kadar ki, 18 nci yaşın ikmalinden önce veya iştirakçi oldukları tarihteki tahsil derecelerinden daha aşağı bir tahsil derecesinde sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri süreler dikkate alınmaz" hükmü gereğince sigorta primi ödemek suretiyle geçirdiğiniz süreler dikkate alınarak emekliliğe esas derece ve kademeniz belirlenecektir.

Öte taraftan, 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun Hizmet sürelerinin birleştirilmesini düzenleyen 4'üncü maddesinde; "Kurumlara tabi çeşitli işlerde çalışmış olanların hizmet süreleri, aynı tarihlere rastlamamak kaydıyla bu Kanuna göre aylık bağlanmasına hak kazanıldığında birleştirilir. Ancak, hizmet süreleri toplamının aylık bağlanmasına yeterli olmaması halinde, bu Kanun hükümleri uygulanmaz." hükmü, Aylığı bağlayacak kurumu düzenleyen 8'inci maddesinde ise; "Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden, ilgililere; son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir." hükmü yer almaktadır. Bu hükümler açık olduğu için hizmet birleştirmesi konusunda ayrıca bir açıklama yapmaya gerek duymuyoruz. Sorularınızda yer alan ne zaman emekli olabileceğiniz hususuna ilişkin olarak ise memurlar.NET'in Emeklilik kategorisinden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Bu soru 12,107 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?