Mahalli Seçimler İçin İstifa Eden Memurlar Tedavi Yardımından Yararlanabilir mi?

19/12/2003 00:00:00
Yazdır

Soru

Yerel seçimler için 30.12.2003 tarihine kadar istifa etmek gerekmektedir. Seçimlerde aday olmak için geçici olarak istifa ettikten sonra seçim sonuçlanana kadar ben ve bakmakla yükümlü olduğum kişiler tedavi yardımından yaralanabilir mi?

Cevap

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 1191 No'lu Kararında; "2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalli Muhtarlıklara ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'a 28.12.1993 günlü 3959 sayılı Kanunun 18. maddesi ile eklenen geçici 13. maddede "27 Mart 1994 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde, Hakim ve Savcılar, Yüksek Yargı Organları mensupları, Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yüksek Öğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile subaylar ve astsubaylar 30.01.1994 tarihine kadar görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler. Subay ve astsubaylar hariç olmak üzere; birinci fıkrada sayılanların aday adaylığını veya adaylığı kaybetmeleri ve bir ay içinde müracaatları halinde hemen; seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak ve aylık derecelerindeki başka bir göreve atanırlar." hükmüne yer verilmiş ve görüldüğü üzere bu maddenin sadece 27 Mart 1994 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde uygulanması öngörülmüş, geçici 10. maddede ise seçimi kaybeden memurların görevlerine dönebilmeleri düzenlenmiştir." ifadesine yer verilmiştir.

Buna göre, istifa etmeleri gereken kamu görevlileri ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının 30 Aralık 2003 Salı günü mesai bitimine kadar görevden ayrılmaları gerekmektedir. Bu çerçevede seçimlere katılmak için görevinden istifa eden Devlet memurlarının istifa ettikleri tarihten itibaren memuriyetleri sona ereceğinden 657 sayılı Kanunun Tedavi Yardımını düzenleyen 209'uncu maddesinde yer alan ; "Devlet Memurları ile herhangi bir sağlık yardımından yararlanmayan eşlerinin veya bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve ikiden fazla dahi olsa aile yardımına müstehak çocuklarının, hastalanmaları halinde, evlerinde veya resmi veya özel sağlık kurumlarında ayakta veya yatarak tedavileri kurumlarınca sağlanır." hükmü gereğince sağlık yardımından faydalanılması mümkün değildir.

Bu soru 7,127 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?