Askerlik Süresini Borçlanma ile Hizmet Puanı Arasında İlişki Var mıdır?

26/12/2003 00:00:00
Yazdır

Soru

Normal er, er öğretmen, kısa dönem er, yedek subay, yedek subay öğretmen olarak askerlik yapılabilmektedir. Bu sürelerin bir kısmı acemi birliğinde geçmektedir. Bu askerlik süreleri için emekli sandığına hizmet borçlanması yapılmakta ve bu süreler emekliliğe sayılmaktadır. Ben şunu sormak istiyorum. Borçlanma ile bu sürelerin hizmet puanına eklenmesi arasında bir ilişki var mıdır?

Cevap

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Hizmet Puanının Hesabında Dikkate Alınacak Hususları düzenleyen 37'nci maddesinde; "Hizmet puanının hesabında değerlendirilecek süreler şunlardır:

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun çalışma şekillerini düzenleyen değişik 4 üncü maddesi kapsamında Devlet memuru statüsünde geçen süreler.
  2. Diğer Personel Kanunlarına tabi olarak geçen süreler.
  3. (Değişik 2/7/2003-25156 SRG) Özel öğretim kurumlarında öğretmen olarak geçen süreler.
  4. Muvazzaf askerlikte geçen hizmet süreleri.

Ancak, bu yönetmeliğin 33 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen süreler (muvazzaf askerlik hariç) değerlendirmeye alınmaz. Muvazzaf askerlik nedeniyle aylıksız izinli geçen süreler ile (a), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen süreler görevin geçirildiği il veya ilçenin dahil olduğu sınıfta, yurtdışında geçirilen süreler ise (A) ilçe sınıfına dahil hizmet alanlarında geçmiş sayılır." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm gereğince; muvazzaf askerlikte geçen süreler için hizmet puanı hesaplanmaktadır. Muvazzaf askerliğin normal er, er öğretmen, kısa dönem er, yedek subay, yedek subay öğretmen olması gibi bir ayrıma gidilmemiştir. Ayrıca, askerlik süresinin borçlanması ile hizmet puanında değerlendirilme arasında bir ilişki yoktur. Önemli olan askerlik süresinin olup olmadığıdır.

Bu soru 10,965 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?