Üniversitede Görülen Hazırlık Sınıfı İçin Neden Bir Kademe Alınamamaktadır?

24/01/2004 00:00:00
Yazdır

Soru

Bildiğiniz üzere, lise öğreniminin bir yıl fazla olması halinde bir kademe verilmekte, ancak üniversitede görülen fazla öğrenim için bu bir kademe verilmemektedir. Ne yapabiliriz?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-6/b bendinde "Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir." hükmü yer almaktadır. Dikkat edildiği üzere madde hükmünde "Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okullar" ibareleri kullanılmış ama yüksek öğrenim ibaresi kullanılmamıştır. Bu nedenden dolayı da ortaokul ve dengi ile lise ve dengi okulların öğrenim süresinin, normal öğrenimden bir yıl fazla olması halinde bir kademe verilmekte ancak madde metninde yüksek öğrenim ibaresinin yer almamasından dolayı üniversitede fazladan görülen hazırlık sınıfları için bir kademe ilerlemesi verilmemektedir.

Bu soru 8,939 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?