Üniversitelerde Fakülte Sekreteri Olarak Atanabilmenin Şartları?

07/02/2004 00:00:00
Yazdır

Soru

İki Yıllık Yüksekokul mezunu ve 12 yıl hizmeti bulunan birinin ek göstergesi 3000 olan Üniversite Bünyesinde bulunan Fakülte Sekreteri olarak atanabilir mi?

Cevap

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Hizmet Gruplarını düzenleyen 5'inci maddesinde; Yönetmeliğe tabi personel kadro unvanlarından Yönetim Hizmetleri Grubu, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Yönetmeliğin Atanma Şartlarını düzenleyen 6'ncı maddesinde ise;"Görevde yükselme suretiyle atanabilme şartları, hizmet grupları itibariyle aşağıdaki şekildedir: "a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A) bendinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) ve (j) alt bentlerinde sayılan unvanlı kadrolara atanacakların en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmaları, (e) bendinde sayılan Hukuk Müşaviri kadrosuna atanacakların en az 10 yıl avukat olarak çalışmış olmaları ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımaları gerekir." hükmü, Geçici 1'inci maddesinde ise; "18/04/1999 tarihinde Kurum kadrosunda bulunanlar için diğer şartları haiz olmak kaydıyla; genel sekreter haricindeki ünvanlar itibariyle belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir." hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümler çerçevesinde, Genel Sekreter kadrosuna atanabilmek için en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak gerekmektedir. Ayrıca, 3000 ek göstergeli Genel Sekreter kadrosuna atanabilmek için 657 sayılı Kanunun 68/B bendi gereğince 10 yıllık hizmetin (hizmet kavramının içerisine nelerin girdiği bu maddede belirtilmiştir) olması gerekmektedir. Dolayısıyla en az dört yıllık yüksek öğrenim görmediğiniz için Genel Sekreter kadrosuna atanamazsınız. Ancak, iki yıllık yüksek okul mezunu olmanız ve 12 yıllık hizmetinizin olması nedeniyle Genel Sekreter dışındaki 3000 ek göstergeli Enstitü Sekreteri ve Fakülte Sekreteri kadrolarına atanmanız mümkündür.

Bu soru 41,536 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?