İzin düzenlemesi, 4/B'lileri kapsıyor mu?

10/03/2017 01:10:00
Yazdır

Soru

399'a tabi personele yönelik izin düzenlemesi, 4/B'li personeli kapsıyor mu?

Cevap

8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yürürlüğe giren kanunla, 399'a tabi personelin yıllık izinlerinde düzenleme yapılmıştır.

Yapılan düzenleme şu şekildedir:

"Yıllık izinler, teşebbüs veya bağlı ortaklığın uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Bir sözleşme döneminde kullanılmayan izinler müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin hakları düşer."

Bu düzenlemeye göre, 399'a tabi sözleşmeli personelin izinleri, memurlar da olduğu gibi gelecek yıla aktarılabilecektir.

Diğer taraftan sözleşmeli personelin izinleri, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da düzenlenmiştir. Tıklayınız. Esaslarda yıllık izne ilişkin olarak yer alan düzenleme şu şekildedir:

"217 sayılı KHK'nin 2 nci maddesinde sayılan kurumlarda Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir."

Bu esaslarda bir değişiklik yapılmadığı sürece, başka bir kanunda yapılan düzenlemenin 4/B'li personel için uygulanması mümkün olmayacaktır.

Dolaysıyla, 399'a tabi sözleşmeli personelin yıllık izinlerinde yapılan düzenleme 4/B'li personeli kapsamamaktadır.

Bu soru 32,201 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?