Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3401/
Yazdırılma Tarihi : 21 Ocak 2018 Pazar 11:51

Yarı zamanlı çalışan memurun yıllık izin hesabı

16/04/2017 13:07:00
Yazdır

Soru

657 sayılı Kanun kapsamında çalışan bayan memur 3. çocuğunu dünyaya getiriyor. Analık izninden sonra 6 ay yarım gün süreli çalışma hakkını kullanıyor. Bu süre içinde yıllık iznini kullanmak istese; bir günlük iznin karşılığı iki yarım gün olarak mı, yoksa bir günlük iznin karşılığı bir yarım gün olarak mı uygulanacaktır?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 102. Maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Kanunun mazeret izinlerinin yer aldığı 104/F maddesinde "Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği halinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hallerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir." hükmü bulunmaktadır.

Hükümlere göre,

1.Mazeret izni kullanan memur yıllık izin talep edebilir.

2.Memurların yıllık izinleri çalışma saati değil gün esasıyla düzenlenmiştir. Buna göre günlük çalışma süresi farklı olsa da, hatta hafta sonuna denk gelse de yıllık izin gün olarak hesaplanacaktır.

Sonuçta 3. çocuk için analık izninden sonra 6 ay süreyle yarı zamanlı çalışmakta olan memur bu süreçte yıllık izin kullanmak istediğinde, mesai günleri için bir günlük yıllık iznin karşılığının yarım çalışılacak bir gün olarak hesaplanacağını düşünüyoruz.

BENZER SORULAR
21.12.2017Sözleşmeliyken kullandığım izinler memurluğa geçince yıllık izinlerimden düşülür mü?
10.12.2017Özelde geçen eczacı teknikerliği süresi yıllık izinde sayılır mı?
28.11.2017Askerliği yedek subay olarak yaptım sözleşmeli (4B) olursam ilk yıl iznim olur mu?
07.10.2017Yarım gün iznindeyken yıllık izin alırsam yıllık izin nasıl hesaplanır?
22.09.2017Torba kadroda sayılan özel sektör hizmetlerim yıllık izinde de sayılmaz mı?
20.09.2017Askerlik sürem yıllık izin hesabında sayılır mı?
07.09.2017Memurluktan sözleşmeliye geçtim, memurluk süreleri ücrette ve izinde dikkate alınır mı?
04.07.2017399'a tabi sözleşmeli iken 4/B'ye geçenlerin yıllık izinleri devredilir mi?
27.05.2017Yıllık izin hesabında taşeron hizmetler sayılır mı?
30.04.2017Özelde teknisyen olarak geçen hizmetler KİT personeli yıllık izninde sayılır mı?