Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3420/
Yazdırılma Tarihi : 21 Ocak 2018 Pazar 11:50

Memur OHAL'de istifa edemez mi?

15/05/2017 12:10:00
Yazdır

Soru

Üniversitede 657'li bir memur olarak 3 yıl 8 aydır çalışmaktayım. Şubat öğretmen atamasıyla atanma ihtimalim var. İstifa edersem bir daha memuriyete dönemiyor muyum veya kadroya geçirilirken ben aktarılmayabilir miyim bunu öğrenmek istiyorum?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92. maddesinde "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler. " hükmü, 94. maddesinde "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değildirler." hükmü, 96. maddesinde "Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar. " hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Kanunun 97. maddesinde "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,

C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,

D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,

Devlet memurluğuna alınamazlar." hükmü bulunmaktadır.

Sonuç olarak, OHAL dönemi de olsa memurluktan istifayı talep edebilirsiniz. Usulüne uygun (yani istifanız kabul edildikten ya da yerinize atanan kişi gelip işe başladıktan sonra) şekilde görevinizi bıraktığınızda, bekleme süresi sonrasında görevinize dönebilirsiniz.

Buradaki kısıtlama OHAL döneminde usulüne uygun şekilde istifa etmeden görevini bırakanlar içindir. Bu durumdakiler bir daha memur olamamaktadır.

BENZER SORULAR
13.01.2018İstifa edeceğim, kabul edilmese de 1 ay bekleyip görevden ayrılabilir miyim?
16.11.2017Sözleşmeli astsubayım istifa edersem memur olmak için bekleme süresi bulunuyor mu?
07.11.2017Memurum, istifa ettiğim kuruma nasıl dönerim?
05.09.2017OHAL'de istifa etmiştim, yeni hüküm beni de kapsıyor mu?
27.08.2017Memurluktan istifa edersem subaylığa geçişte bekleme süresi uygulanır mı?
22.08.2017İstifa sonrası KPSS ile memurluğa tekrar atandım, yeniden aday sayılmam doğru mudur?
10.08.2017OHAL öncesi müstafi sayıldım, memurluğa dönmek istiyorum ne yapmalıyım?
14.07.2017Araştırma görevliliğinden istifa talebim kabul edilmeden sözleşmeli (4/B) göreve başlayabilir miyim?
15.05.2017Memur OHAL'de istifa edemez mi?
04.02.2017Uzman jandarma istifa ederse tekrar atanmak için bekleme süresine tabi olur mu?