Askere giden evli kamu personelinin maaşı devam eder mi?

29/05/2017 15:05:00
Yazdır

Soru

Askere giden evli bir kamu personelinin maaşı kesilir mi devam eder mi?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 83. maddesinde "Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar. Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca göz önünde bulundurulur. Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı aşan kısmı usulü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir." hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Kanunun 108/G maddesinde "Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır." hükmü bulunmaktadır.

Muvazzaf askerlik hizmeti süresince memurlar aylıksız izinli sayılmaktadır. Ayrıca önceki haberimizde belirttiğimiz gibi bu dönemde memura eş yardımı da ödenmemektedir.

Sözleşmeli personelde de bu süreçte durum genel olarak benzerlik göstermektedir. Muvazzaf askerlik hizmetine başlayan personelin pozisyonu saklı tutularak sözleşmesi feshedilmektedir.

Bu soru 36,454 defa okundu. 12 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?