Sözleşmeliyim (4/B), yönetici olarak görevlendirilebilir miyim ya da vekaleten atanabilir miyim?

29/07/2017 22:58:00
Yazdır

Soru

Merhabalar,

4 yıllık lisans mezunu olarak bir kamu kurumuna kütüphaneci olarak atandım. Atandığım kurumun yetki ve sorumluluğu bir memurda fakat görev bana devredilecek denildi 4/b'li bu işe vekalet olarak bakabilir mi? kurumda müdür ve müdür yardımcısı bulunmamakta ve derecesi benden üstte olan biriside yok ayrıca üniversite mezunu bile değiller yardımcı olun lütfen.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1. maddesinde "Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır." hükmü, 4. maddesinde, "B) Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir." hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) bendi uyarınca 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" yürürlüğe konulmuştur.

Esasların 6 ncı maddesinde "İlgililer sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz." hükmü yer almaktadır.

Sözleşmeli personel hakkında özel hüküm varsa 657 uygulanmaktadır, bunun dışında Esaslara tabidirler.

Memur kadrolarına vekalet ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede "Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir." hükmü bulunmaktadır.

Sonuç olarak, sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamayacaklarından 4/B sözleşmeli personele ayrıca yönetim görevi verilemeyeceğini, ayrıca esaslarda hüküm bulunmadığından memurlara vekalet edemeyeceklerini düşünüyoruz.

Bu soru 3,871 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?