4+2 sözleşmeliyim, OHAL'de istifanın sakıncası var mı?

02/08/2017 00:10:00
Yazdır

Soru

Merhaba;

Ben 2017/3 4+2 ile sözleşmeli olarak atandım. 2 aydır görev yapıyorum. Bazı sebeplerden ötürü istifa etmem gerekiyor.

Acaba Ohal varken istifa etmemin bir sakıncası olur mu? Sürec nasıl işliyor?

Bir de aynı puan ile farklı bir ünvandaki kadrolu veya sözleşmeli alıma tercih yapabilir miyim ?

Tesekkür ederim.

Cevap

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesinde "(1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, merkez teşkilatları hariç olmak üzere ve öncelikle personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca ilgili mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışında 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarla vize edilmiş pozisyonlarda bu maddede öngörülen şartlarla sözleşmeli personel istihdam edebilir.

(2) Bu kapsamdaki sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılacak yerleştirme ile atanabileceği gibi pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre KPSS puanı esas alınarak Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınavla da atama yapılabilir. Sözlü sınav ve yerleştirmeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli sağlık personeli dört yıl süreyle başka bir yere atanamaz.

(4) Sözleşmeli sağlık personelinden dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.

(8) Bu madde kapsamında sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yapılan atama, sözleşmenin imzalanmasıyla geçerlilik kazanır. Sözleşme, imzalanmadan herhangi bir hak doğurmaz." hükmü bulunmaktadır.

Bu maddede sözleşmeli sağlık personelinin istifası ve bunun sonuçlarına dair bir hüküm bulunmadığından bu konularda 4/B'li sözleşmelilere ilişkin genel esasların (06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar) uygulanması gerektiğini düşünüyoruz.

4/B'li sözleşmeli personelin istifası konusundaki ayrıntılı açıklamalarımız:

OHAL döneminde sözleşmeli personel nasıl istifa eder? Diğer sözleşmeli göreve atanmak. 1 yıl geçmeden ayrıldığı kuruma geri dönmek .
Bu soru 15,640 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?