Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3465/
Yazdırılma Tarihi : 18 Aralık 2017 Pazartesi 04:24

4+2 sözleşmeliyim, OHAL'de istifanın sakıncası var mı?

02/08/2017 00:10:00
Yazdır

Soru

Merhaba;

Ben 2017/3 4+2 ile sözleşmeli olarak atandım. 2 aydır görev yapıyorum. Bazı sebeplerden ötürü istifa etmem gerekiyor.

Acaba Ohal varken istifa etmemin bir sakıncası olur mu? Sürec nasıl işliyor?

Bir de aynı puan ile farklı bir ünvandaki kadrolu veya sözleşmeli alıma tercih yapabilir miyim ?

Tesekkür ederim.

Cevap

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesinde "(1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, merkez teşkilatları hariç olmak üzere ve öncelikle personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca ilgili mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışında 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarla vize edilmiş pozisyonlarda bu maddede öngörülen şartlarla sözleşmeli personel istihdam edebilir.

(2) Bu kapsamdaki sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılacak yerleştirme ile atanabileceği gibi pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre KPSS puanı esas alınarak Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınavla da atama yapılabilir. Sözlü sınav ve yerleştirmeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli sağlık personeli dört yıl süreyle başka bir yere atanamaz.

(4) Sözleşmeli sağlık personelinden dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.

(8) Bu madde kapsamında sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yapılan atama, sözleşmenin imzalanmasıyla geçerlilik kazanır. Sözleşme, imzalanmadan herhangi bir hak doğurmaz." hükmü bulunmaktadır.

Bu maddede sözleşmeli sağlık personelinin istifası ve bunun sonuçlarına dair bir hüküm bulunmadığından bu konularda 4/B'li sözleşmelilere ilişkin genel esasların (06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar) uygulanması gerektiğini düşünüyoruz.

4/B'li sözleşmeli personelin istifası konusundaki ayrıntılı açıklamalarımız:

OHAL döneminde sözleşmeli personel nasıl istifa eder? Diğer sözleşmeli göreve atanmak. 1 yıl geçmeden ayrıldığı kuruma geri dönmek .
BENZER SORULAR
07.12.2017Sözleşmeli personel giyim yardımı alır mı?
29.11.20174B Sözleşmeliler çocuk yardımı alır mı?
08.11.2017Sözleşmeliyim, işe başlamam için mehil müddeti verilir mi?
25.10.2017Unvan ve kurum değiştiren sözleşmelinin hizmetleri ücret bakımından birleştirilir mi?
02.10.2017Sözleşmeli personelde diploma intibakı mümkün mü?
30.09.2017Sözleşmeli teknisyenim iktisat diplomam sayesinde ücretim artar mı?
28.09.2017Sözleşmeli personel 1416'ya göre yurtdışına gidebilmek için ücretsiz izin alabilir mi?
27.09.2017Sözleşmeli personel (4/B) eğitim sebebiyle tayin talep edebilir mi?
07.09.2017Memurluktan sözleşmeliye geçtim, memurluk süreleri ücrette ve izinde dikkate alınır mı?
03.09.2017Göreve yeni başlayan sözleşmeli personelin (4/B) izin devri