Eşim belediyede sözleşmeli(4/B), eş durumundan başka belediyeye geçebilir mi?

04/08/2017 21:39:00
Yazdır

Soru

Merhaba ben kendim kadrolu memur olarak çalışmatayım eşim de belediyede 4/B li memur olarak çalışmakta. Benim kurumumun eşimin çalıştığı ilde merkezi yok. Bu durumda eşim belediyeler arasında eş durumundan yer değiştirebilir mi? Cevap verirseniz sevinirim. Belediyeler özelinde bir bilgi bulamadım.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1. maddesinde "Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır." hükmü, 4. maddesinde, "B) Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. " hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) bendi uyarınca 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" yürürlüğe konulmuştur.

Esaslarının ek 3. maddesinde "Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz. Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.

Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir." Hükmü bulunmaktadır.

Hükümlere göre sözleşmelilerin kurumlar arası nakli mümkün gözükmemektedir.

Ayrıca belirtmeliyiz ki mazeret (eş durumu gibi) sebepleriyle yer değişikliği sadece aynı kurum içinde söz konusudur. Buna göre mahalli idarelerin (il özel idareleri ve belediyeler) her biri ayrı bir kurum kabul edildiğinden ve eşinizin görev yaptığı belediyenin tayin istenen yerde teşkilat ve kadrosu bulunmayacağından eşinizin mazeret sebebiyle yer değişikliğinin mümkün olmadığını düşünüyoruz.

Yine Esasların ek 1. maddesinde "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Sözleşmesini; . ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan, . tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler. " hükmü bulunmaktadır. Bu hükme göre, genel kural, sözleşmesini tek taraflı fesheden bir 4/B'linin bir yıl boyunca yeniden hiçbir yerde 4/B sözleşmeli olarak görev alamamasıdır. Ancak unvan değişikliği yapanlar bu süre şartına tabi tutulmamıştır.

Sonuç olarak eşinizin diğer bir belediyeye geçişi ancak sözleşmesini feshederek (bekleme süresi de göz önünde bulundurulmalı) ilk defa alım usulüyle olabilecektir.

Bu soru 4,702 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?