Askerlik süresi sözleşmeli personelin hizmetinden sayılır mı?

29/03/2018 22:55:00
Yazdır

Soru

İyi günler askerlik vazifesi 4B sözleşmeli olanlarda hizmet suresinden sayılır mı ?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) bendi uyarınca 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" yürürlüğe konulmuştur.

Sözleşmelilerin eski hizmetleri ücret ve yıllık izin hesabında değerlendiriliyor. Esaslarda hizmet süresi şu maddelerde geçmekte:

3. madde: " Sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilir."

9 uncu madde: "160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kurumlarda Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir."

2018- 2019 Toplu Sözleşmesi:

"Sözleşmeli personel ücretlerinde esas alman hizmet süresi

Madde 47- (1) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi" ibaresi "kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında geçen hizmet süresi" şeklinde uygulanır."

Askeri kurum ve kuruluşların 217 sayılı KHKnin (160 sayılı KHK) kapsamında bulunduğunu görüyoruz.

Sonuçta 4B sözleşmeli personelin muvazzaf askerlik hizmetinin ücret ve yıllık izin hesabında sayılmayacağını düşünüyoruz. Ancak muvazzaf askerlik yedek subay olarak yapılmışsa bu süreçte sigorta primi ödendiğinden hizmetin yıllık izin hesabında sayılabileceğini de belirtelim.

Bu soru 4,412 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Yeni Zelanda'daki teröriste, 'Hristiyan terörist' denmesini doğru buluyor musunuz?