Geçici personeldim sözleşmeliye geçtim tayin hakkım var mı?

02/05/2018 22:44:00
Yazdır

Soru

SAYIN YETKİLİ 4C DEN 4B YE GEÇEN PERSONELİN TAYİN HAKKI NASILDIR?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen geçici madde 43:

"GEÇİCİ MADDE 43- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/12/2017 tarihi itibarıyla, adam/ay esasına göre kısmi süreli çalıştırılmakta olanlar ile saat ücreti karşılığı çalışmakta olanlar hariç olmak üzere bu Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında tahsis edilmiş geçici personel pozisyonlarında çalışmakta olanlar, pozisyonlarının tahsis edildiği teşkilat ve birimde, halen yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam etmek üzere, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca geçirilirler."

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara eklenen Geçici Madde 11:

"657 sayılı Kanunun geçici 43 üncü maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel statüsüne geçiş hakkına sahip olup; anılan Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrasına göre Türkiye İstatistik Kurumunda çalışanlar "anketör" unvanlı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan yükseköğrenim mezunu olanlar "idari büro görevlisi" unvanlı, diğerleri ise "idari destek görevlisi" unvanlı pozisyonlara idarelerince atanır. Bu kapsamda atanacaklarda (4) sayılı Cetvelde yer alan nitelikler aranmaz."

4C den 4B ye geçen personelin diğer 4B'liler gibi Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara tabi olduğunu düşünüyoruz. Ancak geçici 43. Maddede, geçici personel pozisyonlarında çalışmakta olanların pozisyonlarının tahsis edildiği teşkilat ve birimde halen yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam etmek üzere sözleşmeli personel yapıldığı belirtilmiş. Bu nedenle 4C den 4B ye geçen personelin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslardaki kurum içi yer değişikliği hükümlerden faydalanamayacağını düşünüyoruz.

Bu soru 3,653 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Yeni Zelanda'daki teröriste, 'Hristiyan terörist' denmesini doğru buluyor musunuz?