Sözleşmeli öğretmenim doğum sebebiyle 1 yıl izin kullanırsam 4+2 çalışma süresinden sayılır mı?

07/05/2018 10:09:00
Yazdır

Soru

2017 atamasıyla sözleşmeli öğretmen olarak atandım.4+2 yani 6 yıl boyunca atandığım ilden başka yere atamam olmuyor. Doğum sonrası 4 aylık ücretli izin sonunda 1 yıllık ücretsiz izin alırsam 1 yıl aldığım izin 6 yıl olan süreden düler mi? Yoksa kaldığı yerden devam eder mi? Teşekkürler.

Cevap

652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4. Maddesi:

"(1) Öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Bakanlığın boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilir.

(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler dört yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.

(7) Sözleşmeli öğretmenliğe atanacakların başvuruları, sözlü sınava alınacakların belirlenmesi, sözlü sınav konuları, sözlü sınavın usul ve esasları, atanmaları ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Milli Eğitim Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir."

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik:

"Madde 19 - (1) Sözleşmeli öğretmenlerden adaylık sürecinde başarılı olan ve sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde görev yaptıkları eğitim kurumunda öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.

Madde 24 - (1) Sözleşmeli öğretmenler yarıyıl ve yaz tatillerinde izinli sayılır. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin verilmez.

(2) Sözleşmeli öğretmenlerin hastalık ve mazeret izinleri, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlendiği şekilde verilir.

Madde 25 - (1) Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşme süreleri bir yıllık yapılır. Bir yılın sonunda sözleşmesi feshedilmeyenlerin sözleşme süreleri takip eden yıl için de geçerlidir. Bu süre dört yılı geçemez."

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

"Ek Madde 1- Yeniden Hizmete Alınma

Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,

b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması,

gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler.

Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir."

Sözleşmeli öğretmenlerin atandıkları yerde 4 +2 yıl çalışması gerekiyor. Ancak sözleşmeliler ücretli doğum izni sonrasında doğum sebebiyle görevlerinden ayrılmak istediklerinde sözleşmeleri feshediliyor. 1 yıl sonunda başvurunca yeniden sözleşme imzalayarak görevlerine dönüyorlar. Bu nedenle doğum izni sonrasındaki bu 1 yıllık sürenin çalışmış olarak değerlendirilemeyeceğini, 4+2 yıllık süreden düşmeyeceğini değerlendiriyoruz.

Ayrıca belirtmeliyiz ki bu tür aylıksız izin süreleri kadrolu öğretmenlerde de zorunlu çalışma süresinden sayılmamaktadır.

Bu soru 32,018 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
ABD tehditleri artıyor. Döviz de yükselebilir. Sizce Türkiye, Rusya'dan S-400 almalı mı?