Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3841/memur-hastalik-izinleri-sozlesmeli-personele-uygulanir-mi.html
Yazdırılma Tarihi : 23 Mart 2019 Cumartesi 00:14

Memur hastalık izinleri sözleşmeli personele uygulanır mı?

31/12/2018 08:01:00
Yazdır

Soru

Kanser hastalığına yakalanan sözleşmeli personel 4-b hakları nelerdir Devlet memurları kanununun 105-106 maddesi 4-b sözleşmeli personeli kapsıyor mu? 4b sözleşmeli personel kanser hastalığı nedeniyle ilgili madde yazılı olduğu üzre 18 ay hastalık izninen çıkabilir mi?

Cevap

Bu yönde hüküm olmadığından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 ve 106. Maddeleri 4B sözleşmeli personele uygulanmıyor.

4B'li personel Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalışıyor.

Esasların 10. Maddesi:

"Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür." Bu maddede geçen yıllık 30 günlük sınır Danıştayca iptal edilmiştir.

Hastalığınızı resmi tabip raporu ile belgelendirerek raporda yazan süre kadar hastalık iznine çıkabileceğinizi düşünüyoruz.

BENZER SORULAR
09.03.20194/B sözleşmeli personel hakkında, 4483'e göre soruşturma yapılabilir mi?
03.03.2019İşçilikten sözleşmeliye geçişte 1 yıl beklemek gerekir mi?
21.02.2019Kurum, şartları taşıyan sözleşmelinin eş durumu tayinini yapmak zorunda mıdır?
13.02.2019Mübaşirlerin hizmet sınıfı değişikliği sözleşmelileri etkiler mi?
10.02.2019Sözleşmeli personelin refakat izni
31.12.2018Memur hastalık izinleri sözleşmeli personele uygulanır mı?
15.12.2018Teknik dil tercümanı olarak geçen hizmetim sözleşme ücretinin hesabında sayılır mı?
03.12.2018Sözleşmeliyim çocuğumun eğitimi için il içinde nakil olabilir miyim?
06.11.2018Diğer teknik hizmet personeli (kimyager) pozisyonuna geçmek istersem 1 yıl bekleme süresine takılır mıyım?
19.10.2018Sözleşmeli personel bilirkişilik yapabilir mi?