İşçilikten sözleşmeliye geçişte 1 yıl beklemek gerekir mi?

03/03/2019 19:38:00
Yazdır

Soru

Merhaba , 2018 Haziran khksı ile birlikte kamuda sözleşmeliden sözleşmeliye geçiş artık istifadan sonra 1 yıl istiyor.

Benim merak ettiğim başka bir mevzu 4857 iş kanununa göre işçi kadrosuna atanan biri ( örneğin Gençlik spor en son ki 3243 işçi alımı ) ileride kazanması halinde sözleşmeli başka memur kadrosuna geçebilir mi ?

Cevap

Sözleşmeliye (4B) atanmada 1 yıl bekleme şartı, istisnaları Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda:

"Ek Madde 1- Yeniden Hizmete Alınma

Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a)Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,

c)Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,

tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler."

Sözleşmeliye (4B) atanmada 1 yıl bekleme şartı, 4B sözleşmeliyken sözleşmesini feshedenler için geçerli.

Sonuçta işçilik başka bir statü olduğundan işçiyken istifa ederseniz 1 yıl beklemeksizin sınavını kazandığınız sözleşmeli pozisyona geçebileceğinizi düşünüyoruz.

Bu soru 1,883 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz?