Tezsiz Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Ek Ders Ücretleri

01/06/2004 00:00:00
Yazdır

Soru

21/06/2003 tarihinde ' felsefe grubu öğretmenligi'nden lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans derecesiyle mezun' oldum.Göreve başladığım 17/03/2004 tarihi itibariyle ek derslerden %25 fazla ücreti almamız hususunda amır pozisyonundakı kişilerce 'lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans' mezunlarının yüksek lisans mezunu sayılmadıgı, emsali olmadıgı gerekcesiyle bu ücreti alamadık.Oysaki lisasla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans mezunlarının ilki bizleriz emsal aramak bu anlamda mantıksız. Ayrıca bu tezsiz yüksek lisans mezunları direkt doktoraya başvurabiliyor. Bizler tüm buları amirlere söylememize ragmen bir sonuç alamadık. Bizlerden geçerli kanun maddeleri istendi. Bu baglamda bizlere ve bizden sonra gelecek olan tüm ' tezsiz yüksek lisans mezunlarının görevlerinde madur olmamaları ve haklarını kolayca almalarımda bizlere bu haklı problemimizde yol gösterirseniz sizlere cok teşekkür ederiz.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-9 maddesinde; "Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Diğer yandan, bu Kanunun Ders ve Konferans Ücretlerini düzenleyen 176'ncı maddesinde;

"Bu Kanunun değişik 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere ders saati başına gündüz öğretimi için 100, gece öğretimi için 110 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Bu ücretler;
a) Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine,

b) Kurumların eleman yetiştirmek üzere açtıkları mesleki okullarda ve eğitim merkezlerinde görevli yönetici ve öğretmenlere, cezaevlerinde görevli öğretmenlere, kurs, seminer ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen öğretmen ve memurlara,

c) Alanlarında master derecesini almış olan öğretmenlere,

% 25, alanlarında doktora derecesini almış olan öğretmenlere ise % 40 fazlasıyla ödenir.

Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.

Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir"

Bu itibarla, "Tezli" veya "Tezsiz" ibareli "Yüksek Lisans Diploması" öğrenim süreleri ile ilgili olup, yüksek lisansın tezsiz olduğu gerekçesiyle alanlarında master derecesini almış olan öğretmenlere ek ders ücretlerinin % 25 fazla ödenmemesi halinde ilgili öğretmenlerin dava yoluna gitmelerini öneririz. Bunun için de öncelikle bir dilekçe ile kurumlarına müracaat edilmeli şayet olumsuz cevap verilirse olumsuz cevabın geldiği (dilekçe verildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde cevap verilmezse zımni ret verilmiş olarak değerlendirilir.) tarihten itibaren 60 gün içerisinde dava yoluna gidilmelidir.

Bu soru 37,214 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?