Hangi memurlara yeşil pasaport verilir?

13/06/2003 00:00:00
Yazdır

Soru

Memur kadrosunda görev yapmaktayım. Üniversite mezunu olduğum için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 67'nci maddesi gereğince kazanılmış hak aylık derece ve kademem 1'inci dereceye yükseldi. Hususi damgalı pasaport kullanabilir miyim ?

Cevap

Yeşil pasaport, mevzuatta hususi pasaport olarak düzenlenmiştir. 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun "Hususi Pasaportlar" başlıklı 14'üncü maddesinde; "Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; Diplomatik Pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.

Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir..." hükmüne yer verilmiştir. Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre üniversite mezunu memurların 1'inci dereceye kadar yükselmesine herhangi bir engel bulunmamakla beraber, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince 1, 2, 3 ve 4'üncü dereceli memur unvanlı kadro ihdas edilmemiştir. Yani, her ne kadar üniversite mezunu olan memurların kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri, 657 sayılı Kanun'un 67'nci maddesine göre 1'inci dereceye kadar yükselebilse de kadro dereceleri 5'inci dereceden yukarıya çıkamamaktadır. Yukarıda yer verilen hükümde kadro derecesinin 1, 2 ve 3 olması gerektiği belirtildiğinden, kazanılmış hak aylık derece ve kademenizin 1'inci derece olması nedeniyle Hususi Damgalı Pasaport(yeşil pasaport) almanız mümkün değildir.

Bu soru 66,218 defa okundu. 11 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?