Öğretmenler serbest mali müşavirlik yapabilir mi?

13/04/2005 00:34:00
Yazdır

Soru

Soru ve cevaplar bölümünüzde bir soruda şu cümleyi okudum. "10.5.2001 tarihinden önce ilköğretim veya orta öğretimde öğretmenlik görevi ile avukatlık mesleğini birlikte yapanlar ve aynı durumda olup da avukatlık stajını yapmakta olanlar da serbest olarak avukatlık yapabilirler" benimde kafamı kurcalayan bir soruya yanıt alabileceğimi umuyorum.
3568 sayılı serbest muhasebeci mali müşavirlik yasasına göre ştaj ve sınav şartını yerine getirerek serbest muhasebeci mali müşavir ünvanı/ ruhsatı aldım. Avukatların staj yaptıkları sürenin kıdemi etkilediğini bir baro dergisinde okumuştum.
1: Ben öğretmenlikten önce iki yıl staj yapmıştım bu sürenin kıdemime sayılması için ne yapmalıyım. ilgili yasa maddesini bulamadım bilgi edinebilir miyim?
2: Ticaret meslek lisesinde muhasebe öğretmeni olarak 7 yıldır çalışmaktayım. avukatlar gibi bende kendi adıma büro açabilir miyim MEB ve 657 mevzuatında var mı?
Varsa hangi maddeler?
3568 sayılı yasada meslekle bağdaşan işler arasında eğitim yer aldığı için sorun yok sanırım.

Özet: Ticaret meslek lisesinde muhasebe öğretmeni olarak 7 yıldır çalışan devlet memurunun daha önce iki yıllık serbest muhasebeci mali muşavirlik stajının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirmesi ile öğretmenlikle birlikte serbest muhasebeci mali müşavirlik yapılıp yapılamayacağına ilişkin..

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağını düzenleyen 28 inci maddesinde "Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).
Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.
Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler." denilmektedir. Öğretmenler anılan maddenin 2 inci maddesinde yar alan "özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır."
hükmü ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 12 inci maddesinin (b) bendinin 4667 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 10/5/2001 tarihinden 1 yıl sonra yürürlüğe hükmü uyarınca, bu tarihten sonra öğretmenler serbest avukatlık yapamamaktadırlar.

Serbest avukatlıkta geçen hizmetlerin devlet memurluğunda değerlendirilmesi özel düzenlemelerle mümkün olabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

01.06.1989 tarih ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Veyeminli Mali Müşavirlik Kanununda, öğretmen olanların serbest muhasebeci mali muşavirlik yapmalarına yetki veren bir düzenleme bulunmamaktadır.

1- Öğretmenlikten önce iki yıllık serbest muhasebeci mali müşavirlik stajının memuriyet kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi hususunda 657 sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda bir hüküm bulunmaması sebebiyle değerlendirilemeyeceği,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda asıl olan Devlet memurunun, memurluk yapması olup, istisnalar sayılmıştır. Öğretmenlerin görevleri ile birlikte serbest muhasebeci mali müşavirlik yapabilmelerini sağlayacak 657 sayılı Kanunda ve özel kanunlarda bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle öğretmenlikle birlikte serbest muhasebeci mali müşavirlik yapılamaz.

Bu soru 24,117 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?