SHS'de çalışan ve 2 yıllık sağlık kurumları işletmeciliğini bitirenlerin maaşı artar mı?

13/04/2005 00:44:00
Yazdır

Soru

1994 yılında sağlık meslek lisesini bitirdim. 2002 yılında bölümüm ile ilgili olmayan 4 yıllık açık öğretim fakültesinden mezun olup intibakımı yaptırdım.bundan dolayı sadece derece aldım.maaşımda herhangi bir artış olmadı.bunun için 2004 yılında mesleğim ile ilgili 2 yıllık sağlık kurumları işletmeciliği ön lisans programını bitirdim.bu bölümün bana sağladığı zam ve tazminatlardan faydalanabilir miyim...

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış olup, III- Sağlık Hizmetleri Ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı başlıklı bölümde
"Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, psikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar." denilmektedir. Bu sınıfta yer almanın asıl şartı sağlık hizmetlerinde mesleki eğitim görerek yetişmiş olmaktır.

Diğer taraftan memurların zam ve tazminatları, 14/2/2005 tarihli ve 2005/8501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Bu kararname 24.02.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Anılan Kararın zamları düzenleyen I sayılı cetvelinin (C) Sağlık Hizmetleri Bölümünün 3 üncü fıkrasında
"Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunup da;
a) Mesleki sağlık yüksek öğrenim görmüş olanlar;
1- Yataklı tedavi kurumlarında ......................... : 600 500 600 -
2- Diğer yerlerde................................................. : 550 500 500 -
b) Lise dengi mesleki sağlık öğrenim görmüş
olanlar;
1- Yataklı tedavi kurumlarında ......................... : 550 500 200 -
2- Diğer yerlerde................................................. : 500 500 200 -"

miktarlarındaki zamların ödeneceği,

II sayılı özel hizmet tazminatı cetvelinin (F) sağlık hizmetleri bölümünün 6 fıkrasının (a) alt bendinde ise sağlık personelinden mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personelinden
"2) Öğrenim süreleri 4 yıldan az olanlardan;
-1-4 derecelerden aylık alanlar ........ : 90 10 13 16 19 22 25
-Diğer derecelerden aylık alanlar ......... : 88 10 13 16 19 22 25"
oranlarında tazminat ödeneceği düzenlenmiş bulunmaktadır.

Burada dikkat edilirse önemli olan sağlık hizmetleri sınıfında bulunmak ve sağlıkla ilgili mesleki yüksek öğrenim olmaktır. Dolaysıyla bitirmiş olduğunuz sağlık kurumları işletmeciliği ön lisans programının mesleki sağlık öğrenimi olduğunun belgelendirilmesine gerekmektedir. Bu konudaki yetki ise, 2547 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi hükmü uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığındadır.

Bu konuda YÖK'e 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevsinde başvurarak bilgi istemeniz uygun olacaktır. YÖK eğer bitirmiş olduğunuz bölümün sağlıkla ilgili mesleki yüksek öğrenim olduğuna karar verirse maaşınızda artış olur, değilse bir artış olmayacaktır.

 

Bu soru 16,527 defa okundu. 14 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?