İl özel idarelerinden diğer kurumlarta geçiş yapabilir miyim?

23/05/2005 10:25:00
Yazdır

Soru

Birkaç ay önce Köy Hizmetleri bünyesinde çalışmakta iken il özel idarelerine devrolduk. Bizlere başka kurumlara geçiş hakkı veya tayin hakkı tanınmadan.... Tüm aramalarıma rağmen il özel idarelerinin tayin, terfi, atama yönetmeliğini bulamadım. Başka kurumlara yatay geçiş yapabilme imkanı hakkında bir bilgi sahibi değilim. Bu konuda beni ve benim durumda olan arkadaşlarımı aydınlatırsanız çok bahtiyar olurum. Bizler emekliliğe kadar hep aynı yerde görev yapmaya mecbur edildiğimizi düşünüyoruz. Bu konuyu sitenizde dile getirmenizi bekliyoruz.

Cevap

İl özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet memurlarından müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacaklar hakkında 02/02/2000 tarih ve 23952 Resmi Gazete'de yayımlanan İl Özel İdareleri, Belediyeler Ve İl Özel İdareleri Ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese Ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır.

Mahalli idare olan il özel idarelerinden genel ve katma bütçeli kurumlara naklen yapılacak atamalar Belediyelerin tabi olduğu hükümlere tabidir. Daha önce belediyelerden diğer kurumlara naklen atamalara ilişkin olarak yayımlanmış olan habere bakmak için tıklayınız.

Bu soru 22,371 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?