Polis memurunun emekliliği diğer memurlardan farklı mıdır?

30/06/2005 00:00:00
Yazdır

Soru

Emeklilik konusunda polis memurlarının bir ayrıcalığı var mı? 24 Eylül 1994 yılında göreve başlayan bayan polis memuru ne zaman emekli olur yaş durumu onlara da geçerli mi? Selamlar iyi çalışmalar.

Cevap

Bilindiği üzere, devlet memurları emekliliği 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ile düzenlenmiştir. Anılan Kanunun 39 uncu maddesinde genel olarak 25 fiili hizmet yılını dolduran iştirakçilerden kadın ise 58, erkek ise 60 yasını dolduranların istekleri üzerine emekli olabilecekleri hüküm altına alınmıştır. Ancak, 4759 sayılı Kanunun yayım tarihinde sandık iştirakçi olanlara ilişkin geçici 205 inci maddesine göre işlem yapılması gerekmektedir.

Emekli sandığı Kanunun 31 inci maddesinde Fiili Hizmet Müddetine ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup, 1 inci fıkrasında "Fiili hizmet müddeti, iştirakçinin 30 uncu madde gereğince bu kanunla tanınan haklardan faydalanmıya başladığı tarihten itibaren tam kesenek vermek suretiyle geçirdiği müddettir." denilmektedir. Ayrıca 32 inci maddesinin 1 inci fıkrasında da "İştirakçilerin; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra aşağıda yazılı vazifelerde geçen fiili hizmet müddetlerinin her yılı için hizalarında gösterilen müddetler eklenir" ve anılan maddenin b alt bendinde "(Değişik: 4/4/1995 - 4104/1 md.) Asaleti onaylanmış olmak şartıyla Adaylıkta geçirilen süreler dahil polis, komiser yardımcısı, komiser, başkomiser, emniyet amiri,emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensuplarının hizmetin geçtiği yerler olarak Emniyet ve polis mesleğinde geçirenlere 3 ay ilave edilmesi" hükmü yer almaktadır.

Ayrıca 5434 sayılı kanunun 33 üncü maddesinde de "32 nci maddede gösterilen vazifelere yıl başından sonra girenlerin fiili hizmet müddet zamları, girdikleri ay hariç olmak üzere,o yılın geri kalan ayları için ve yıl sonundan önce ayrılanların fiili hizmet müddeti zamları da, ayrıldıkları ay da dahil olmak üzere, yılın geçmiş ayları için hesaplanır.
(Değişik: 8/7/1971 - 1425/4 md.) Fiili hizmet müddeti zamları, emeklilik muamelerinde fiili hizmet sayılır.Bu zamların toplamı 8 yılı geçemez. Lokomotif makinist ve ateşçileri 8 yıl kaydına tabi değildir."
denilmektedir.

24.09.1994 tarihinde polis olarak göreve başlayan bayan Devlet memurunun 23/5/2002 tarihinde 7 yıl 7 ay 29 günlük hizmeti bulunduğu 5434 sayılı kanunun 32 inci maddesi hükmü uyarınca her yıl için 3 ay olmak üzere 21 ay ve artan 7 aylık kısmı içinde 1 ay 22 gün fiili hizmete ilave yapıldığında toplam hizmetinin yaklaşık 9 yıl 6 ay 21 gün olmaktadır. 20 yıllık fiili hizmet süresini doldurmaya yaklaşık 10 yıl 5 ay 21 gün kalmaktadır.

4759 sayılı kanunun 5 inci maddesi ile değişik 5434 sayılı Kanun Geçici 205 inci Maddesinin k bendinde "Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 10 tam yıldan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 49, 14 yıldan fazla, 15 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 53 yaşını, Doldurmaları ve kadın iştirakçinin 20, erkek iştirakçinin 25 fiilî hizmet süresini tamamlamaları halinde istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen 4759 sayılı kanunun yayım tarihi olan 23/5/2002 iştirakçi olan bayan polis memuru 49 yaşını doldurduğu tarihte fiili hizmeti olması 20 yıl halinde emekli olabilecektir. 49 yaşını doldurana kadar fiilen çalışmasına gerek bulunmadığı 5434 sayılı kanunu 31,32 ve 33 üncü maddeleri uyarınca 20 fiili hizmet yılını doldurduğu tarihte görevinden ayrılır ve 49 yaşını doldurduğu tarihte emekliliğini talep edebileceği değerlendirilmektedir.

Bu soru 50,147 defa okundu. 13 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?