Sorular, Müdür Yardımcılığı Atamaları Konusunda Yoğunlaştı

15/11/2005 00:00:00
Yazdır

Soru

Norm kadro fazlası müdür yardımcısının durumu?

1- 14.01.2005 tarihinde bir ilköğretim okuluna Müdür Yardımcısı olarak atandım. Aynı kurumda Eylül 2005 tarihi itibariyle norm kadro fazlası durumuna düştüm. Boş bulunan Okul müdür yardımcılıklarına atanmak istiyorum.Çalıştığım kurumda iki yılı doldurmak zorunda mıyım, yoksa başka bir okula isteğim doğrultusunda atanabilir miyim? İlgilerinize şimdiden teşekkür eder saygılar sunarım.

Görme engelli öğretmen belletici olabilir mi?

2- Görme Engellil Bir Öğretmen Belleticilik nöbeti tutabilir mi ? Belleticilik nöbeti tuttuğunda ( 24 Saat ) olacaklardan sorumlu olur mu ?

Ek ders saati sayısı branş dersleri üzerinden mi hesaplanır?

3- Benim branşım biyoloji olmasına rağmen fen bilgisi öğretmenliği yapıyorum. Aynı zamanda fen bilgisi dersleri haricinde derslere de giriyorum. Haftada 23 saat dersim var. Bunun 11 saati maaş karşılığı ve bir sınıfa da rehberlik yapıyorum. Ek ders yönetmeliğinde dediğine göre fen bilgisi öğretmenleri her 7 saate 1 saat ek ders ücreti alırlar. daha önceki çaıştığım okullarda girdiğim her 7 saat için 1 saat alıyordum. fakat şimdiki okul yönetimi sadece branş derslerime 7 saate 1 saat, diğer derslere ise 10 saate 1 saat ek ders ücreti vermektedir. Bu işin doğrusunu nedir? yardımcı olursanız çok sevinirim. okul yönetimi ile çelişiyoruz. teşekkürler

Müdür yardmcılığı ilanlarına eski müdür yardımcılarının başvurusu da alınabilir mi?

4- Ben 2. yapılan müdür yardımcılığı sınavını kazandım. Sivas ilinde de müracat açıldı. Ancak müracatta eski idarecilere, yeni idarecilere ve 2000 yılında sınavı kazanmış olanlara da bu hak tanındı. Yönetmeliğe göre sınav yapılıncaya kadar onların atanacağını belirtiyor. Denizlide böyle bir olayın olduğunu mahkeme sonucu iptal edildiğini duyduk. Sonuç yakında açıklanacak ama atamaların genelde eskilere yapılacağı duyumunu aldım. Amaç belli isimleri atamak.ilgilenirseniz sevinirim.

Müdür yardımcılığı ilanlarına şuan müdür yardımcısı olarak çalışanlar da başvurabilir mi?

5- Kütahya ... iöo'nda 3 yıldır müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum (kasaba merkezi) geçen hafta kütahyada boş bulunan müdür yardımcılığı kadroları açıklandı. Ancak başvuru şartlarında; yapılan müdür yardımcılığı sıvanında başarılı olanlar ve daha önceden idarecilik yapanların başvurabileceği;
şu anda müdür yardımcısı olarak çalışanların başvurularının kabul edilmeyeceği belirtilmiştir. Ddaha önceden aldığım bilgilere göre bartın ve sakarya milli eğitim
müdürlüğünün yapmış olduğu müdür yardımcılığı atama başvurularında böyle bir şartın olmadığı; çalıştığı kurumda 2 yılını dolduranlarında başvuru yapabileceği yazılıyordu. Açıkcası il milli eğitim müdürlüklerindeki bu farkı anlayamadım. Sizden isteğim benim bu durumda ne yapmam gerekir, benimde başvuru hakkım
var mı, eğer yoksa ben nasıl ve ne zaman il merkezine tayin isteğinde bulunabilirim, mevzuat açısından bilgilendirirseniz memnun olurum.

Tunceli Ovacık mal müdürü yanlış yapıyor

6- Tunceli ili .. ilçesi Halk Eğitimi Merkezinde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktayım.Asıl Branşım sınıf öğretmeni olup aynı zamanda Bilgisayar Formatör öğretmenim. İlçemizde açılan bilgisayar Ofis yazılımları kursunda uzman öğretici olarak hafta da 10 saat kurs vermekteyim.Ekim ayı ek derslerini yaptığımda Malmüdürlüğü ekders ödemesi yapılamayacağını belirterek ödeme yapmadı.(Kendisine EK ders yönetmeliğinin ilgili maddesini (mad.9 2 fıkra b bendinin 1. paragrafı ) gösterdim.Bu yasal dayanağı gösterdiğim halde) Bu konuda hata mı yapıyorum.
Yine HEM müdürlüğümüz tam gün tam yıl uygulamasına alınmış bu konuda il makamının onayı alınmıştır. HEM müdürü'ne günlük 2 saat ek ders tahakkuku yaptım. Mal müdürlüğü tarafından ödeme yapılmadı. Bu konuda aydınlatırsanız sevinirim.

Boş derslerin öncelikle kadrolu öğretmenlere görüdürülmesi gerekmez mi?

7-Sayın Ahmet Kandemir Bey; Ben bir ilköğretimde Bilgisayar Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Toplam 15 saat maaş karşılığı derse giriyorum. MEB bu yıl çok sayıda Bilgisayar Öğreticisi aldı. Bizlere ders bulamayan MEB öğreticileri ek ders karşılığı derse sokuyor. Bizlerde maaşımızı alıp boş geziyoruz. Oysaki bizler daha fazla derse girmek istiyoruz. Bu konuyu dile getirirseniz sevinirim. İyi çalışmalar

Cevap

1-Başka bir okula atanabilirsiniz. Bu iki yıl şartı norm kadrodan düşmeniz için gereken iki yıldır. Yoksa herhangi bir başka anlamı yoktur.
Daha geniş bilgi için norm kadro konusunda hazırladığım kitabı indirip inceleyebilirsiniz.

KONUYA İLİŞKİN GENELGE 2004, 1762 SAYILI NORM KADRO YAZISI

"Norm kadrolarında azalma olması durumunda:
Yönetici norm kadrosu bakımından;
o En az iki öğretim yılı beklenecek, ikinci yılın sonunda okul ve kurum müdürlüklerince öğrenci sayıları yeniden belirlenerek Eylül ayı içerisinde 16 ve 17'nci madde hükümleri çerçevesinde yeniden okul ve kurumların yönetici norm kadrosu belirlenecektir.

İkinci yılın sonunda yapılacak değerlendirmeye göre mevcut yöneticilerden değerlendirme puanı az olanlar norm kadro fazlası olarak belirlenecektir. Norm kadro fazlası olarak belirlenenler, görev yaptıkları okul ve kurumlarda branşları itibariyle açık norm kadro bulunması durumunda öncelikle bu norm kadroyla ilişkilendirilecekler, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise okul ve kurumlarında branşları itibariyle norm kadro fazlası öğretmen olarak bırakılacaklardır."


2- Bu konuda geniş bir dosya hazırladık ama imkanlar dâhilinde sizin durumunuzdaki birinin bu görevi yapmaması daha yerinde olur.


3- Ek derslerle ilgili bakanlar kurulu kararının ilgili hükmü şu şekildedir:

"Fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi öğretmenleri ile bilgisayar, bilgisayar koordinatörü, daktilografi, büro makineleri, büro makineleri bakım ve onarımı öğretmenlerine her 7 saat için 1 saat, ilave ek ders verilir."
Bu durumda sizin bütün girdiğiniz derslere 7 saate bir saat ilave ücret almanız yerinde olacaktır aynı branştan ders olma şartını burada yönetmelik maddesi getirmemiştir. Bahsedilen idare burada kendi yorumunu yaparak uygulamaya koymuştur ki bu bize göre yanlış bir uygulamadır.


4- Atamalarda eski veya yeni diye bir durum söz konusu değildir. Eski idarecilerin atanabileceği yönetmelikte hüküm altına alınmıştır. Bu eski idarecilerin sınav yapılıncaya kadar atanabilmesi sizin yorumunuzdur, yönetmelikte böyle bir hüküm yoktur. Hukuken bu kazanılmış haktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin konuya ilişkin hükmü şu şekildedir:

"Yeniden Atama
Madde 25 - Birleştirilen, dönüştürülen veya kapatılan eğitim kurumlarının önceki yöneticileri dahil, daha önce eğitim kurumu yöneticiliğinde bulunmuş olanlar, ayrıldıkları veya istekleri halinde daha alt tipteki eğitim kurumları yöneticilik görevlerine yeniden atanabilirler. Aynı eğitim kurumuna atanmak üzere birden fazla adayın başvurmuş olması durumunda EK-2'deki Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonucuna göre atama yapılır."


5- Kütahya ilinin yapmış olduğu bu uygulama doğrudur. Bahsettiğiniz diğer il, eğer böyle bir uygulama yapmışsa yanlış bir uygulamadır, yönetmelik gayet açıktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Eğitim Kurumları Arasında Yer Değiştirme" başlıklı 26'ncı maddesi şu şekildedir:

"Eğitim kurumu yöneticileri, halen bulundukları eğitim kurumu yöneticiliğinde en az iki yıl görev yapmış olmaları kaydıyla il içinde, üç yıl görev yapmış olmaları kaydıyla il dışında durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliği için yer değiştirme suretiyle atanma isteğinde bulunabilirler."

Bu mevzuat hükmünde belirtilen yeniden yönetici atama işi değildir. Yer değiştirme suretiyle atamadır. Kısacası müdür yardımcılığı atamasıyla bir ilişkisi yoktur. Bu yapılan işlem yer değiştirme işlemidir.


6- Hazırladığınız sorudan konuyu gayet iyi bildiğiniz anlaşılmaktadır. Ücretinizin hemen ödenmesi gerekmektedir.
Mal müdürünün niçin ödeme yapmadığını Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında sorgulayıp, gerekiyorsa 60 günlük süre içinde dava açmanızı öneriyoruz.


7- Eğer bulunduğunuz yerde bilgisayar dersi var ise sizin girmeniz gerekmektedir fakat sorunuzdan anladığım kadarıyla sadece maaş karşılığı doldurabiliyorsunuz. Alınan bu bilgisayar öğreticileri ihtiyaç olan yerlere alındığından herhangi bir sıkıntı olduğu kanaatinde değilim

Bu soru 64,807 defa okundu. 42 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?