Akademik personel alımında siyasi parti üyeliği sorun oluşturur mu?

05/12/2005 00:00:00
Yazdır

Soru

Ankara üniversitesi asistanlık kadrosuna başvuruda bulundum. Yalnız yasal bir siyasi partiye 2 seneden beri üyeyim. 1- Bu üyeliğim bir sorun yaratır mı? 2- Mutlaka istifa mı etmem gerekir? 3- Üniversite yetkilileri alacakları asistanların herhangi bir partiye üye olup olmadıklarını araştırıyorlar mı?

Cevap

1-2Mevcut yasalara göre siyasi bir partiye üye olmanız asistanlık başvurusu ve asistanlık görevine atanmanız için sorun oluşturmaz. Siyasi parti üyeliğinden istifa edip etmemek sizin karar vereceğiniz ve bileceğiniz bir konudur. (yasal olarak böyle bir zorunluluk yok)

3- Ancak sorunuzun ikinci bölümümdeki ?üniversite yetkilileri alacakları asistanların herhangi bir partiye üye olup olmadıklarını araştırıyorlar mı?? konusunda biraz farklı uygulamalarla karşılaşabilirsiniz.

Şöyle ki; üniversiteye açıktan atanacak olan veya naklen geçmek isteyen her kişi için mutlaka ?güvenlik soruşturması? yapılır. Sizin güvenlik soruşturmanızda da muhtemelen siyasi parti üyeliğiniz bildirilecektir. Bu durumda; (yasal dayanağı olmamakla birlikte örneklerinin çok görüldüğü gibi) siyasi tercihiniz atanacağınız üniversitenin rektörünün hoşuna gitmezse sorun olabilir.

Bu konudaki Yasal Mevzuat tam olarak şöyledir:

2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunun Siyasi Partilere Üye Olma ile ilgili 11. Maddede ?On sekiz yaşını dolduran, medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan her Türk vatandaşı bir siyasi partiye üye olabilir.
Ancak;
a) (Değişik: 4445 - 12.8.1999) Hakimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ile yükseköğretim öncesi öğrencileri siyasi partilere üye olamazlar. (Ek fıkra: 4445 - 12.8.1999) Yükseköğretim elemanları, yasaklamanın dışındadır. Bunlar hakkında Yükseköğretim Kanunu uygulanır?.
denmekte olup;

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Siyasi Partilere Üyelik ve Görev Alma ile ilgili 59. maddesinde de; ?Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, siyasi partilere üye olabilirler; yükseköğretim kurumlarındaki görevlerini aksatmamak ve bir ay içinde kurumlarına bildirmek kaydıyla, siyasi partilerin merkez organları ile onlara bağlı araştırma ve danışma birimlerinde görev alabilirler. Şu kadar ki, bu durumdaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyesi, rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü ve bölüm başkanı olamazlar, onların yardımcılıklarına seçilemezler. Siyasi partilere üye olan öğretim elemanları ve öğrenciler, yükseköğretim kurumları içinde parti faaliyetinde bulunamaz ve parti propagandası yapamazlar?. denmektedir.

BİRSES

(Kaynaklar: http://www.anayasa.gen.tr/2820sk.htm -
http://www.yok.gov.tr/mevzuat/kanun/kanun2.html )

Bu soru 22,869 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?